Myndighetene skal granske strålefaren

Myndighetene skal granske strålefaren

Ekspertgruppe ser på stråling fra mobilmaster og trådløse nettverk.

Helse- og omsorgsdepartementet tar på alvor at det i deler av befolkningen er bekymring knyttet til stråling fra mobilmaster og trådløse nettverk, og etablerer en ekspertgruppe som skal vurdere dagens praksis, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Folkehelseinstituttet har fått oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Den tverrfaglige ekspertgruppen på området elektromagnetisk stråling opprettes på anbefaling fra Statens strålevern.

Ekspertgruppen skal oppsummere all kunnskap som finnes om eksponering for svake høyfrekvente felt. Det skal også foretas en kunnskapsoppsummering av forvaltningspraksis i Norge og i andre land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med.

Plassering av master og basestasjoner

Hensikten er å se nærmere på forvaltning og regelverk vedrørende elektromagnetisk stråling i forbindelse med plassering av mobilmaster, basestasjoner og trådløse nettverk.

Gruppen skal blant annet ha medlemmer fra det norske og svenske universitets- og høyskolemiljøet, Helsedirektoratet, Statens strålevern, Post- og teletilsynet og Arbeidsforskningsinstituttet.

I tillegg skal Foreningen for el-overfølsomme (Felo) få tilbud om å stille med en observatør i ekspertgruppen. Gruppen skal ferdigstille sin rapport innen utgangen av 2010.

Strålefritt på sykehus

Samtidig er det klart at Helsedirektoratet ønsker å ta initiativ til å lage egne rom på sykehus fri for stråling fra mobiltelefoner og trådløse nettverk. Såkalt elfølsomme pasienter skal tas på alvor, og direktoratet ser også for seg at enkelte sykehjem innreder strålefrie rom.

Seniorrådgiver Anders Smith sier til Dagbladet at direktoratet også vil utarbeide en veileder for helsepersonell som møter pasienter som føler seg plaget av elektromagnetisk stråling.

Les om:

Offentlig Sektor