Myspace-nekt for soldater

Myspace-nekt for soldater

Det amerikanske forsvaret stammer opp web-reglene. Web 2.0 truer sikkerheten.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har funnet ut at nettsteder som Youtube og Myspace utgjør en for stor sikkerhetsrisiko. Departementet har derfor bestemt seg for å stenge adgangen fra militære nettverk til disse og tolv andre sosiale nettsteder.

Blant nettstedene som blokkeres etter instruks fra en general 11. mai er Metacafe, IFilm, StupidVideos, FileCabi, BlackPlanet, Hi5, Pandora, MTV, 1.fm, live365 og photobucket. Hensikten er å hindre at trafikk på disse stedene senker effektiviteten i nettverkene samt å beskytte informasjon.

LES OGSÅ: Sikkerhetshull 2.0

"Jeg er ikke overrasket. Det er egentlig forbausende at militæret har tillatt soldater såpas fri adgang, særlig til å laste opp videoer på Youtube" skriver bloggeren tom Spring i den amerikanske utgaven av Computerworld.

Han er derimot mer overrasket over militærets holdning til media. I en lysbildepresentasjon om sikkerhetsretningslinje for hæren kategoriseres media som en trussel på linje med hackere, militia-grupper og narkotika-karteller.