Nå kommer skysaksbehandling

Nå kommer skysaksbehandling

EDB Ergogroup leverer Ephorte5 til offentlig sektor fra nyttår. Cloud Ephorte er på vei.

Saksbehandlere i omlag 400 offentlige virksomheter får tilgang til nytt system for saksbehandling og arkivering fra nyttår, ifølge EDB Ergogroup, som står bak løsningen.

Ephorte-løsningen er det mest brukte verktøyet for saksbehandling i offentlig sektor i Norge i dag, og det er en ny versjon som tas i bruk over nyttår. Ephorte5 skal i følge selskapet føre til betydelig effektivisering.

- Denne løsningen vil forandre måten man driver effektiv saksbehandling på i Norge, og byr på helt nye muligheter for brukerne, sier Håvard Larsen, løsningsdirektør i EDB Ergogroup.

Det nye systemet tilbyr sømløs integrasjon mot andre systemer, mobilitet, valgfrie grensesnitt og skybaserte tjenester.

Nettsky

Ifølge EDB Ergogroup representerer Ephorte5 et helt nytt konsept. Noark5-kjernen i løsningen er fristilt, slik at det kan brukes som komponent mot hvilket som helst fagsystem.

- Ephorte5 åpner helt nye muligheter for saksbehandlingen i offentlig sektor i fremtiden. Teknologisk løsriver den seg fra låste grensesnitt og tvungen bruk av plattformer. Det finnes ingen tilsvarende løsninger i Norge med disse mulighetene, og vi er svært stolte over det omfattende utviklingsarbeidet som er lagt ned i denne løsningen, hevder Larsen.

Løsningen er i tillegg tilpasset skybaserte tjenester. Sikkerheten rundt nettskytjenestene er ivaretatt ved at alle data som lagres i såkalte "Cloud Ephorte", ligger i selskapets norske driftsystemer. Ingen data sendes ut av landet. Skytjenesten kommer iløpet av 2012.

Dialog med offentligheten

Ephorte5 er tilrettelagt for at norske borgere som har behov for kontakt med et forvaltningsorgan skal kunne komme tettere på saksbehandlingsprosessen. Saksbehandler og borger kan ha fortløpende dialog i systemet, og begge vil til enhver tid kunne gå inn og se utviklingen i saken. Andre brukergrupper på tvers av forvaltningsorganer kan også integreres i saksbehandlingen, ifølge EDB Ergogroup.

Selskapet kommer til å bruke mye tid på å vise frem løsningen til alle i offentlig sektor, ifølge Larsen. Ephorte5 tas i bruk fra nyttår.

Offentlig Sektor