Nå skal alle få bredbånd

Nå skal alle få bredbånd

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge ytterligere 255 millioner kroner til utbygging av bredbånd.

- Regjeringen har i Soria Moria erklæringen sagt at hele landet skal ha tilbud om tilknytning til bredbåndsnett innen utgangen av 2007. Dette løftet blir innfridd gjennom regjeringens forslag. Derfor er dette en merkedag for Norge, sier bredbåndsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

Med den nye bevilgningen, vil det i løpet av inneværende år bli brukt 377 statlige millioner for å sikre bredbåndsdekning i hele landet. Regjeringen har siden regjeringsskiftet økt ambisjonsnivået for bredbåndsutbyggingen. I 2006 ble det bevilget 119 millioner til bredbånd, mens beløpet i år vil komme opp i 377 millioner kroner.

- Utbygging av bredbånd gir hele landet store muligheter for utvikling og næringsutvikling. For å sikre bredbånd til alle har regjeringen satset på å stimulere til raskere utbygging, særlig i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Når regjeringen nå legger flere penger på bordet, vil andre aktører bidra med like mye midler. Dette vil i så fall føre til at det i år investeres om lag 750 millioner kroner til bredbåndsutbygging i områder som ikke ville fått bredbånd uten at det offentlige stilte opp, sier Grande Røys.

LES OGSÅ: Bredbånd til alle - tilbud eller realitet?

Skal utvikle innhold

Midlene vil sammen med penger som allerede er bevilget, bli benyttet til utbygging av bredbåndsnett i områder uten tilbud i dag. Midlene skal forvaltes av fylkeskommunene og av Høykom (www.hoykom.no). En rapport fra konsulentselskapet Nexia som ble laget i vinter, hadde en prognose på at 98 prosent av landet ville ha bredbåndsdekning ved utgangen av 2007. Den nye bevilgningen sikrer at de siste to prosentene også får dekning dersom kommer, fylker og næringslivet også stiller opp.

Alle fylker og kommuner vil kunne søke om bevilgninger fra Høykom-midlene som i forbindelse med revidert budsjett blir økt med nye 100 millioner kroner. I tillegg skal 155 millioner kroner over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett forvaltes av fylkeskommunene til bredbånd. Oslo, Akershus og Vestfold er ikke tildelt midler. Fylkeskommunene og Høykom skal samarbeide om å sikre en helhetlig utbygging i hvert enkelt fylke. Fordelingen mellom fylkene er som følger, fordelt etter fordelingsnøkkelen for kap 551/60 under KRD:

- En forutsetning i bredbåndspolitikken har hele tiden vært at markedet skal bygge ut infrastruktur og utvikle innhold. Myndighetenes rolle er å legge til rette for konkurranse og å etterspørre nett og tjenester. I tillegg skal myndighetene vurdere og sette i verk særskilte tiltak i områder hvor markedet ikke fungerer. Og det er her denne regjeringen sin politikk skiller seg mest fra den forrige regjeringens politikk: Vi nøyer oss ikke med å vurdere, vi setter i verk særskilte tiltak. Det offentlige har stilt opp når markedet ikke gjør jobben, sier bredbåndsminister Grande Røys.

LES OGSÅ: Superraskt mobilt bredbånd

- Regjeringens ambisiøse mål om full dekning i løpet av 2007 har vært riktig og viktig. Vi er utålmodige og vi vil få til ting som er viktige for innbyggere og næringsliv i hele landet. Mangel på bredbånd er noe som mange kommuner, innbyggere og næringsdrivende tar opp jevnlig med oss. Derfor er det veldig gledelig at vi nå ser ut til å komme helt i mål, sier Grande Røys.

I millioner kroner. Kilde: Fornyingsdepartementet

Offentlig Sektor