Nå skal Difis tidstyveri-arbeid evalueres

ØNSKER KUNNSKAPSGRUNNLAG: I løpet av høsten skal Difi foreslå hvordan arbeidet med tidstyver kan videreføres som et kontinuerlig forbedrings- og innovasjonsarbeid (Arkivfoto)

Nå skal Difis tidstyveri-arbeid evalueres

Difi ønsker bedre kunnskap om tidstyvarbeidet i forvaltningen. 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har som et ledd i forenklingsarbeidet jobbet med å identifisere og fjerne tidstyver. Mens KMD har det overordnede ansvaret, står Difi oppført som faglig ressurs i tidstyv-arbeidet. 

Blant annet er det Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) som drifter og videreutvikler tidstyvdatabasen, holder innlegg og presentasjoner, og legger ut eksempler på metoder og verktøy som skal fjerne tidstyvene. 

Nå skal det evalueres

Difi har inngått avtale med Rambøll om å evaluere dette arbeidet. Rambøll har tidligere gjort en kartlegging av tidstyver innenfor plan- og bygningssektor og pleie- og omsorgssektor i kommunesektoren. De har også vært involvert i forenklingsarbeid på statlig nivå. Rambøll ble derfor valgt ut etter konkurranse, da Difi mente at de hadde et godt gjennomarbeidet tilbud.

Formålet med evalueringen skal være å både gi bedre kunnskap om tidstyvarbeidet i forvaltningen og få fram hvilke resultater og effekter prosjektet har hatt. 

Styrke og videreutvikle

– Vi ønsker et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å styrke og videreutvikle de sentrale pådrivervirkemidlene. Spesielt viktig vil det være nå da tidstyvarbeidet beveger seg mer over i en fase da tidstyvene skal reduseres/ fjernes, forteller prosjektleder Mette Mannsåker i Difi. 

 Tidstyvarbeidet skal gå fra å være et prosjekt til å bli en permanent oppgave, og Difi ønsker derfor å styrke effekten av det de gjør. De ønsker også å lære mer om hvilke resultater og effekter de oppnår gjennom slike programmer.

– På den måten har vi et godt kunnskapsgrunnlag når nye moderniseringsprogrammer skal settes i verk, forteller Mannsåker.

Følge og resultat

Evalueringen er todelt. Fram til jul skal det arbeides med et forprosjekt der Rambøll blant annet skal foreta et dypdykk i ti virksomheter som gjør et godt arbeid på kontinuerlig tidstyv-arbeid. Deretter skal det gjennomføres et hovedprosjekt der hensikten er å få fram hvilke resultater og effekter prosjektet gir. Hovedprosjektet skal ferdigstilles til juni 2017.

– Dette prosjektet er både en følgeevaluering og en resultatevaluering, dette sier Marianne Holmesland, prosjektleder for Rambøll, i en melding på Difis hjemmesider. 

Rambøll skal bidra med innspill til prosjekteierne om forbedringspunkter som de kan innarbeide i prosjektgjennomføringen, samtidig som de skal forsøke å få fram hvilke resultater og effekter prosjektet har.

Det skal også utarbeides en forandringsteori som skal ligge til grunn for en bidragsanalyse. Denne skal brukes for å evaluere prosjektet.

Gode ideer

– Vi håper vi får nyttig kunnskap ut av evalueringen. Dette skal gjøre oss enda bedre rustet til å gjennomføre arbeidet med å fjerne og redusere unødvendig tidsbruk for forvaltningen og brukerne. Personlig håper jeg at jeg skal få noen gode ideer vi kan videreutvikle, sier Mannsåker til Computerworld. 

– Hvordan synes du at arbeidet med å fjerne tidstyver har gått?

– Det har gått bra så langt. Det som ble meldt inn i fjor var overveldende, og langt mer enn forventet. Dette viser at det er engasjement og interesse ute i virksomhetene på å jobbe enda smartere. Difi opplever fortsatt stor pågang og interesse, sier hun.

Likevel mener hun at den vanskeligste jobben står foran dem, nå som tidstyvene skal fjernes. 

– Det er satt i gang mange gode prosesser, men disse har vi kun anekdotisk kunnskap om, vi trenger mer systematisert kunnskap.

– Videre må vi også erkjenne at arbeidet med å fjerne tidstyver mange ganger er komplisert. Det vil være målkonflikter og ulike oppfatninger om hva som bør gjøres. Dette trenger vi også mer kunnskap om, sier Mannsåker.

Offentlig Sektor