Nå skal offentlige data åpnes for alle

Nå skal offentlige data åpnes for alle

All rådata blir tilgjengelig for utviklere, og et nytt milliardmarked åpnes.

Det offentlige sitter på enorme mengder data, som utviklere kan omgjøre til nyttige tjenester om de er enkle nok å få tak i.

I dag er det stor variasjon fra virksomhet til virksomhet. Skattelistene og Yr.no er eksempler på offentlige data mange utviklere har kastet seg over. Mens blant annet Meteorologisk institutt har fått kritikk fra TV2 for å gi NRK bedre tilgang på sine tall enn konkurrentene.

Fra 1. januar 2011 er målet at all egnet, offentlig rådata gjøres tilgjengelig i formater som enkelt lar seg bruke av utviklere.

Ikke alt

- Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagt og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Alle departementene skal nå be sine direktorater og etater å legge til rette for offentliggjøringen, gjennom de årlige tildelingsbrevene. Arbeidet blir dermed en av arbeidsoppgavene de må gjennomføre i løpet av 2011.

Skal lære

Ifølge EU har offentlige data en markedsverdi på rundt 200 milliarder kroner i Europa sett under ett. Aasrud ser for seg mange, nye innovative tjenester, som for eksempel mobilapplikasjoner, i tiden fremover.

Overfor Dagens Næringsliv jubler TV2 for at også de nå kan nyte godt av data som tidligere bare har vært gitt NRK.

- Det viktigste nå er å få ut data slik at vi kan lære mer om hvordan data bør gjøres tilgjengelig og hva offentlige data kan brukes til, sier statsråden.

- Vi har valgt å begynne med de dataene det er lettest å frigi. Det er et solid første skritt som skal bidra til å øke forståelsen for og bevisstheten om viderebruk, og hvilken verdi rådata kan ha for samfunnet.

Offentlig Sektor