Nå utlyses ebrev-konkurransen

Nå utlyses ebrev-konkurransen

Anskaffelse av digital postkasse for innbyggerne er lyst ut.

- Denne kunngjøringen er en viktig milepæl i realiseringen av regjeringens digitaliseringsprogram. Vi er også i ferd med å endre forvaltningsloven slik at digital kommunikasjon med innbyggere og næringsliv blir hovedregelen. Etter planen skal alle innbyggerne få tilbud om digital postkasse neste sommer, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud, i en pressemelding.

Regjeringen har besluttet at innbyggerne skal kunne velge mellom flere digitale postkasser og at disse skal anskaffes i markedet. På denne måten vil innbyggerne få posten fra det offentlige samme sted som de får privat post, heter det videre.

- Vi er veldig glade for at konkurransen om å levere løsninger for digital post nå er i gang. Dette vil gi oss gode, sikre og innovative løsninger til det beste for innbyggerne, sier Aasrud.

For folk med it-allergi skal det være mulig å reservere seg slik at posten fortsatt kommer via menneskelige postbud.