- Næringspolitikken er totalt mislykket

- Næringspolitikken er totalt mislykket

Statsstøtten er ikke fremtidsrettet. It-næringen taper, viser ny rapport.

Dagens næringspolitikk bidrar til å hemme den mest fremtidsrettede og levedyktige delen av næringslivet, konkluderer en rapport Ikt-Norge har bestilt fra Vista Analyse.

«Hovedkonklusjonen fra denne utredningen er at dagens næringspolitikk i stor grad bidrar til å fastholde eksisterende næringsstruktur og forsinke nødvendige omstillingsprosesser,» skriver Vista Analyse i rapportens sammenfattende vurdering.

- IKT-Norge ønsker med dette å rette et kritisk søkelys på dagens næringspolitikk, sier direktør for myndighetskontakt i Ikt-Norge, Hallstein Bjercke, som mener rapporten avdekker at «næringspolitikken langt på vei er totalt mislykket».

Rapporten ble formelt presentert i dag.

- Foreldet næringsstruktur

«Prinsippet om en næringsnøytral politikk må under dagens næringspolitikk vike til fordel for satsning på klart definerte områder, og innretningen av næringsstøtten er verken fremtidsrettet eller miljøvennlig. Ikt-næringen og andre tjenestenæringer taper på denne næringspolitikken, noe som viser seg gjennom en betydelig mangel på fagfolk i disse næringene,» står det i rapporten.

Bjercke viser til at rapporten blant annet påpeker at politikken ikke legger til rette for størst mulig verdiskapning i norsk økonomi og at den bidrar til å bevare en foreldet næringsstruktur.

Oppfordrer næringsministeren

I tillegg viser rapporten at næringsstøtten til utvalgte næringer koster staten milliarder og også har en pris for andre, mer vekstkraftige deler av næringslivet.

«Av dagens støtteordninger er det kun en liten del om går til å korrigere markedet der det svikter. (..)Det er en klar tendens til at tjenestenæringene vokser, og disse vil i fremtiden bidra til en større og større del av den samlede verdiskapningen. De høyt subsidierte næringene viser derimot en tilbakegang», står det i rapportens sammendrag.

- Ikt-Norge har ingen tro på at politikken blir endret over natten, men vi håper dette kan danne grunnlaget for en lenge etterlengtet generaldebatt om norsk næringspolitikk, sier Bjercke, som oppfordrer næringsministeren til å følge opp.

Næringsdepartementet holder foreløpig kortene tett til brystet.

"Politisk har ikke anledning til å kommentere denne rapporten på nåværende tidspunkt", er svaret derfra.

Offentlig Sektor