- Nav ligger 15 år etter

- Nav ligger 15 år etter

IT-MINISTER FOR EN DAG: Paul Chaffey mener eldre vil vil oppleve sitt Itunes-moment og ønsker en it-minister med erfaring.

Hvordan skal Norge digitaliseres?

Det foregår en debatt om rollen til fornyingsdepartementet og it-statsråden. For mange ulike oppgaver, for lite makt og ressurser og for dårlig koordinering med andre departementer og etater er noen av problemstillingene som har kommet frem den siste tiden.

I forrige uke skrev Computerworld en artikkel om fremtiden til Fornyingsdepartementet etter valget i 2013.

I kjølvannet har Computerworld spurt en rekke personer med politisk it-innsikt om hvordan de mener Norge bør ta fatt i digitaliseringen av offentlig forvaltning.

Serien kalles «It-minister for én dag»

- Mest sannsynlig vil vi fortsatt ha et departement med hovedansvar for statsadministrasjonens forvaltning, der it inngår som en viktig del.

- Men vil vi også vil ha et viktig it-ansvar i både Næringsdepartementet, Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementet, sier Paul Cahffey, adminstrerende direktør i Abelia.

Opplever Itunes-moment

- På hvilke områder går digitaliseringen av det offentlige Norge for tregt?

- Deler av helsesektorens interne og eksterne samhandling går tregt, det er vanskelig å få tak i folk digitalt, det sendes CT-bilder på DVD-plater i drosjer fortsatt, mens epost ikke finnes.

- NAV ligger omkring 15 år etter samfunnet ellers. Det samme gjelder mange kommuner. Problemet er ikke at offentlig sektor står stille, men at vi alle opplever en veldig rask utvikling på nesten alle andre tjenesteområder etter at smarttelefonene, nettbrett og apps kom. Det er ikke bra for tilliten til det offentlige at deres tjenester henger så langt etter.

- Hvordan og hvor kan digitalisering gi best gevinst/effekt?

- Det er vel to hovedgevinster. For det første kan digitalisering automatisere arbeidsprosesser, slik at man sparer tid og penger. Her er ikke offentlig sektor særlig forskjellig fra banker eller prosessindustri. Å frigjøre kompetanse fra manuelle rutineoppgaver er særlig viktig i et land som Norge der vi sliter med å rekruttere kompetanse på en rekke områder. For det andre bidrar digitalisering til disruptive innovasjoner. På samme måte som Ipoden og Itunes endret musikkbransjen har digitale tjenester mulighet til å endre tjenestetilbudet i offentlig sektor. Alt fra forelesninger fra universitetene levert over nettet til velferdsteknologi som gjør det mulig å bo lengre hjemme i egen bolig vil oppleve sitt Itunes-moment.

Lettere å velge

- Har Fornyingsdepartementet (FAD) nok makt og innflytelse i dag?

- Ja, det er ikke mangel på makt som er problemet. Det som mangler er dels en overordnet strategi som både inneholder forslag til nødvendige investeringer og konkrete anvisninger om gjennomføring. Det ville være en god start å gjøre det som står i gamle planer, slik at vi kunne hente ut gevinstene av investeringene som allerede er gjort.

- Bør FAD legges ned og it-ansvaret (etter «dansk modell») spres til de ulike departementene?

- FAD har i dag ansvaret for forvaltningspolitikk og konkurransepolitikk. Begge områder er svært viktige tverrgående ansvarsområder som enten må ha et eget departement eller legges inn i Finansdepartementet.

- Når det gjelder ikt-politikken så har vi det i praksis slik som i Danmark allerede. Ikt-politikken for helsesektoren ligger i HOD, ansvaret for ikt i forsvaret er i forsvarsdepartementet osv. FAD har ansvaret for ikt i forvaltningen og næringsdepartementet har ansvaret for rammetingelsene for ikt-bransjen.

- I Danmark behandles it-prosjekter som «business case». Det vil blant annet si at gevinstene skal tydeliggjøres i forkant. Er dette en god modell for Norge også?

- Ja

- Hvilken rolle bør it-bransjen spille i digitaliseringen av offentlig sektor?

- Den viktigste rollen er leverandørrollen. Uten it-hardware, -software og -tjenester er det ikke mulig å få til noen ting i det offentlige. I tillegg har bransjen mulighet til å hjelpe offentlige virksomheter beskrive hvordan fremtiden kan bli og synliggjøre ulike alternativer som gjør det lettere for politikerne å velge hva de skal investere i.

Ingen egen it-minister

- Hvem mener du er mest egnet til å bli it-minister etter valget i 2013?

- Jeg ser Computerworld allerede har lansert Nils Øveraas som sin minister, men utrolig nok glemt å spørre ham om hvilket parti han tilhører. Han er sikkert en bra kandidat, men en minister bør jo være medlem av et politisk parti som sitter i regjering, og kanskje ha litt politisk erfaring?

- Kunne du tenke deg å bli it-minister i en ny regjering og hva ville eventuelt vært fanesaken din?

- Det er helt avhengig av hvem som vinner valget og hva slags program regjeringen vil gjennomføre. Jeg tviler dessuten på at det er aktuelt med en egen it-minister i Norge. Mest sannsynlig vil vi fortsatt ha et departement med hovedansvar for statsadministrasjonens forvaltning, der it inngår som en viktig del, mens vi også vil ha et viktig it-ansvar i både Næringsdepartementet (for næringslivet), Helsedepartementet (for it i helse- og omsorg) og Kunnskapsdepartementet (for utdanning og forskning innen it).