NAV tegner it-avtale med Steria

NAV tegner it-avtale med Steria

Arbeids- og velferdsetaten NAV vil ha Sterias konsulenter. Verdien kan bli 120 millioner kroner.

Rammeavtalen omfatter kjøp av it-konsulenttjenester, deriblant prosjektledelse, testledelse, utviklingstjenester, spesialister og rådgivning. Tjenestene anskaffes ved etterfølgende konkurranse mellom leverandører med rammeavtale. Kundeansvarlig Nils-Petter Kristiansen i Steria anslår at verdien på avtalen ligger på omkring 30 millioner kroner årlig.

Avtalen går over to år, med opsjon på ytterligere to år.

– Dette er en svært viktig avtale for oss. NAV er den største brukeren av it-tjenester i offentlig sektor, mye på grunn av tre parallelle store reformer. I anbudsprosessen etterspurte NAV 15 kompetanseområder, med inngåelse av 3-10 avtaler per område, og vi har klart å komme inn på 13 av dem. Det er vi veldig fornøyd med, sier Kristiansen i en pressemelding.

Sterias kundeforhold til NAV strekker seg helt tilbake til 2003, før sammenslåingen av Aetat og trygdeetaten. Kristiansen forteller at samarbeidet begynte i det små, men at det raskt har vokst på seg, og at NAV i dag er en av Sterias største kunder.

LES OGSÅ: IBM taper viktig NAV-kontrakt

Offentlig Sektor