Noark 5 i skyen

Noark 5 i skyen

Software Innovation har lansert flaggskipproduktet Public 360 i nettskyen.

Arkivløsningen Public 360 fra Software Innovation gjorde nylig inntog i nettskyen, og er ifølge selskapet selv den første Noark 5-godkjente løsningen i skyen.

For anledningen har sky-versjonen fått navnet «Public 360 Online», og den skal etter planen spille en sentral rolle i selskapets videre produktsatsning og markedsutvikling. «Vanlige» Public 360 er i bruk i mange offentlige virksomheter i dag, og Software Innovation mener den nye skytjenesten blir en viktig pådriver for innovasjon i offentlig sektor på veien fremover.

- Ved å ta i bruk skyløsninger vil kundene alltid ha tilgang til siste versjon av programvaren. Det gjør at nasjonal infrastruktur og nye tjenester kan tas i bruk mye raskere, og bidrar dermed til en økt innovasjonsgrad hos offentlige virksomheter, mener administrerende direktør Torstein Harildstad i Software Innovation.

Offentlig sektor er et viktig satsingsområde for selskapet, og tanken er at Public 360 Online skal senke terskelen for at for eksempel flere små kommunale virksomheter skal bli fristet til å ta i bruk nye digitale skytjenester.

- En organisasjons struktur og størrelse har minimal betydning for anskaffelse of implementering ettersom det hverken kreves investeringer i infrastruktur eller kostnader knyttet til implementering og oppgradering, sier Harildstad.

Den nye løsningen er utviklet i samarbeid med Microsoft, og programvaren kjøres på Microsoft Azure levert fra Microsofts datasentre i Nederland og Irland. Selskapet har også vært i dialog med Datatilsynet for å sikre at lagring- og personvernhensyn er ivaretatt.

Saken er oppdatert 12:28 06.05.14

Offentlig Sektor