Nødnettet knelte for Dagmar

Nødnettet knelte for Dagmar

Politiets kommunikasjon på Romerike sviktet da stormen herjet i romjula. Nå utrykker Politidirektoratet bekymring for nødnettets robusthet.

Det er romjul 2011, og Dagmar puster hardt over landet. Så hardt at politidistriktene som er brukere av det digitale nødnettet får store problemer med å kommunisere.

Særlig Romerike sliter. Rett før klokka ett om natta andre juledag mangler Romerike sambandsdekning flere steder i sitt eget distrikt. Spesielt på Gardermoen flyplass og nedover. Politiradioene får ikke kontakt med nødnettet og politibetjentene får ikke kontakt med operasjonssentralen.

Operasjonssentralen sliter også med sitt. Flere ganger får de opptattsignal på direktelinjer til Alarmsentral Brann og AMK. Det gjorde at operasjonssentralen ikke fikk varslet brann og helse natt til andre juledag.

Til slutt må politidistriktet ty til mobiltelefoner for å klare å gjøre jobben sin.

Bekymret

Sjefsinspektør i Politidirektoratet, Oddbjørn Mjølhus, uttrykker bekymring for situasjonen som oppstod i romjula.

«Politidirektoratet er bekymret for robustheten i nødnettet sett i et politimessig beredskapsperspektiv,» skriver han i et brev adressert Direktoratet for Nødkommunikasjon, datert 9. februar, som Computerworld har fått fatt på.

Et tilsvarende brev ble sendt som notat til Justisdepartementet 16. januar. Bakgrunnen er at Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), som har ansvaret for det nye nødnettet, har bedt om tilbakemeldinger fra nødetatene om hvordan nødnettet fungerte under Dagmar.

Dårlig informasjon

Ifølge Politidirektoratet har Politiets data- og materielltjeneste meldt om at politiet ikke ble godt nok løpende informert av nødnettets drift- og vedlikeholdsansvarlige, Nokia Siemens Network på det tidspunktet.

«Det understrekes at alle politiets brukere må ha tillit til nødnettet, og må kunne stole på at nødnett har godt funksjonalitet under alle forhold – også under ekstremvær», står det i brevet.

Teorien er at strømforsyningen ble brutt, og at reservestrømmen slo seg på. Men der ordinær strømforsyning ikke kom tilbake tidsnok falt basestasjoner ut. I tillegg til Romerike ble det også registrert utfall av basestasjoner i politidistriktene Søndre Buskerud, Oslo og Vestfold, men i disse distriktene er det ikke rapportert om at nedetiden berørte politiets operative evne.

«Politidirektoratet understreker at nødnettet må ha nødvendig reservestrømforsyning for å sikre at nød- og beredskapsetatene kan utføre sine samfunnsmessige pålagte oppgaver,» skriver Mjøshus.

Politidirektoratet ønsker ikke å tilføye noe utover brevets innhold overfor Computerworld.

Brått på

Ifølge DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl plukket de opp at det oppstod trøbbel under Dagmar, som er årsaken til at de ba nødetatene komme med tilbakemelding. En opptelling viser at de hadde utfall «av større eller mindre varighet» på 45 stasjoner.

Andre juledag klokka 22 var det én feil igjen, utover dette oppstod det ikke «veldig store sammenhengende utfall».

- Men vi hadde noen stasjoner med lengre utfall enn vi hadde forventet. Det kom også noe overraskende på oss at det var problemer med strømleveransen til et såpass viktig punkt som Gardermoen. Det kom brått på, sier Lyngstøl.

Nå vil DNK se på hva som kan gjøres. Dags dato er det slik at 15 prosent av nødnettinstallasjonene skal ha reservestrøm som gjør at de kan fungere i 48 timer. Av de resterende 85 prosentene har det vært cirka halvparten som skal fungere i åtte timer, halvparten i fire timer.

Bygger ut batteribackup

Som strakstiltak vil DNK sørge for at minimumsstandarden blir åtte. Det vil si at alle stasjoner som ikke fungerer i 48 timer må kunne holde det gående i minst åtte under nødnettets videre utbygging. I stasjonene som er i drift nå vil det også skje en oppgradering fra fire ti åtte, opplyser Lyngstøl.

- Vi bygger masse sikkerhetsmekanismer inn nødnettet, blant annet med dublerte komponenter, doble telelinjer og ringstrukturer. Men vi er avhengige av at underliggende infrastruktur faktisk fungerer, og det er begrenset hvor lenge vi kan klare oss uten strøm.

Ifølge Lyngstrøm er det nye, digitale systemet mye mer batterikrevende enn det analoge nettet, som gir helt andre problemstillinger.

- Ringerike måtte altså ty til mobiltelefon?

- Ja, det er fint det virket i dette tilfellet. Generelt har nødnettet bedre batteribackup enn mobilnettet, så det er ikke en holdbar løsning.

Ser til andre land

DNK har møter med instanser som Post- og teletilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat for å finne gode løsninger. De har også tittet til Sverige, der Gudrun herjet styggere enn Dagmar gjorde i Norge.

- Etter Gudrun tok svenskene noen nye veivalg med sitt nett og arbeider nå for å få opp mot halvparten av stasjonene slik at de kan virke en hel uke uten strøm. Vi har et tett samarbeid med dem og har sett på løsningen deres, sier Lyngstøl.

De ser også på hvordan andre land har løst det. Litt av problemet er at det måtte en Dagmar til før stygg storm ble en aktuell problemstilling.

- Det er hendelser som Dagmar vi lærer av. Det er en ny situasjon, fokus har tidligere vært på tjenesterepertoar, godt utstyr på kommunikasjonssentral, tunneldekning og helikopterdekning. Men nå setter vi fokus på reservestrøm, sier direktøren.

Må bli mer robust

- Det er fint vi får gjennomgått dette på nytt, valgene som er gjort ble tatt for mange år siden. Sånn sett er det fint politiet gir en såpass klar rapport.

- Hva med å tørke støv av analogt sendeutstyr som backup?

- Nødnettet tilfredsstiller moderne krav til nødkommunikasjon, som de analoge nettene ikke er i nærheten av å kunne. Blant annet er Nødnett kryptert og avlyttingssikret. Jeg tror ikke det er realistisk å regne med at gamle systemer, som ikke brukes i det daglige og ikke kan brukes slik man har blitt vant til, enkelt vil kunne hentes fram for å tas i bruk i en ekstrem situasjon, sier Lyngstøl.

- Løsningen må nok være å benytte de sikkerhetsmekanismene som er innbygd i Nødnett, og arbeide for at robustheten i nødnettet styrkes ytterligere.

Nødnettet er primærsamband i Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum samt Søndre Buskerud politidistrikt.

Les om:

Offentlig Sektor