Norden kan bli global testlab

Norden kan bli global testlab

Svensk ehelse-ekspert mener Norden kan spille sentral rolle i ny helseteknologi.

Norden kan bli en slags testlaboratorium for hele verden når det gjelder nye ehelseløsninger.

Det mener den svenske ehelse-eksperten Daniel Forslund. Forslund er sjefsstrateg i Vinnova, den svenske organisasjonen for innovasjon, og er en sentral person for digitaliseringen av Sveriges helsesektor.

Forslund gjør uttalelsen i et intervju med svenske It i vården etter at han besøkte den amerikanske Himss-konferansen i Las Vegas. Denne konferansen er verdens største rundt helse og it, og samlet i år 35.000 mennesker fra 55 forskjellige land.

Strukturert helseinformasjon

Forslund forteller i intervjuet at Sverige var godt representert på Himss 2012 og var blant annet med å organisere et nordisk heldagsseminar om ehelse og helseutvikling.

- Der diskuterte vi flere temaer som er høyaktuelle for alle nordiske land. Det handlet blant annet om den økende pasientmakten, smarte helse-apper som ny vekstsektor, integritetsspørsmål, strukturert helseinformasjon og sikrere legemidlerhåndtering, sier Forslund.

Og han fortsetter:

- I tillegg hadde vi andre givende diskusjoner, blant annet om hvordan Norden kan bli en global testlab for de mest avanserte ehelseløsninger. Dette er noe vi kommer til å ta videre.

17 milliarder dollar til helse-it

Om Himss 2012 forteller Forslund at det var mye spennende og fremtidsrettet på konferansen.

- Til tross for at Barack Obamas helsereform har møtt mye motstand og er under sterk politisk press er det en enorm satsing på nærmere 17 milliarder dollar på helse-it inne i budsjettene. Denne satsingen har medført at markedet for smarte it-løsninger «boomer».

Ellers henviser Forslund til at USA ser en mer sammenhengende verdikjede.

- Det var tydelige etterlysinger etter helhetsgrep for at it-løsninger skal fungere. Hele kjeden, fra idé til innovasjon, av helsetjenester med målbar nytte står i fokus i Obamas planer. Denne visjonen så vi ikke for noen år siden.

Offentlig Sektor