Nordmenn bruker mest eforvaltning

Nordmenn bruker mest eforvaltning

FADs tiltak skal ha spart 1200 årsverk på ti år. Rigmor Aaserud jubler.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har gjennomgått medlemslandenes offentlige, elektroniske tjenester. Funnene er publisert i rapporten Government at a Glance (GAAG).

Norge kommer svært godt ut.

Blant OECD-nasjonene er nordmenn på førsteplass når det gjelder å bruke eforvaltningstjenester, med Island og Nederland tett i hælene.

Moden

- Regjeringen har satset målrettet på å få alle med i kunnskapssamfunnet, på bredbåndsutbygging og på fornying av offentlig sektor med ikt. OECD-rapporten viser at dette har vært riktig og viktig. Vi er nå i front på eforvaltning internasjonalt. Det er både gledelig og inspirerende, sier den nybakte fornyingsministeren Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Når det gjelder "evne til å utvikle og implementere eforvaltningstjenester", eller "eforvaltningsmodenhet" som det kalles i rapporten, når ikke Norge helt til topps. Vi er på tredjeplass, slått av svenskene og danskene.

Altinn

Vi er med andre ord flinke til å høste gevinster av it i det offentlige. Rapporten tallfester dette ved å hevde at det norske næringslivet har spart 1200 årsverk de siste ti årene, på grunn av enklere metoder for rapportering til norske myndigheter.

Hele tre fjerdedeler av disse innsparingene kom i årene fra 2007 til 2009. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) mener dette grunnes innføring av elektroniske rapporter og etableringen av Altinn.

Klatrer

Liknende undersøkelser utføres regelmessig.

Blant annet av Capgemeni på vegne av EU i 2005. Her kom norge på en sjetteplass. Sverige var da den aller beste i Europa.

I 2007 gjennomførte Accenture en tilsvarende undersøkelse. Da kom også Norge på sjetteplass, opp fra nummer åtte året før.

Offentlig Sektor