Norge blir ett med EU på nett

Norge blir ett med EU på nett

Berører ni departementeter, vil sammenkoble blant annet elektronisk login og helsedata.

Norge spytter inn 270 millioner over sju år for å delta i EUs digitale indre marked, gjennom et program som skal bygge ut felles digital infrastruktur i Europa innen arbeidsliv, helse, justis, utdanning og næringsliv.

Formelt handler det om at Regjeringen går inn for norsk deltakelse i EU-programmet CEF Digital, heter det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i dag.

- Norsk deltakelse i EUs digitale satsing vil gjøre det enklere for norske innbyggere å forholde seg til utenlandske myndigheter eller offentlige tjenester, og være en forenkling for norske bedrifter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Euromilliard

EU skal sammen med Norge og Island de neste syv årene bruke over en milliard Euro på "å knytte Europa tettere sammen digitalt", som det heter.

- CEF Digital vil gjøre det mulig å dele informasjon mellom ulike lands innbyggere, bedrifter og myndigheter trygt. Ved å være tidlig med i programmet får vi større innflytelse og kan ta faglig lederskap på områder vi er langt fremme, sier Sanner.

Ett digitalt rike

Norge har i snart 20 år deltatt i EUs programmer for utvikling av IKT-systemer som skal bidra til fri flyt av arbeidskraft, varer, tjenester og kapital.

Med CEF Digital skal disse tjenestene rulles ut, og EU-kommisjonens visjoner for hva som skal være på plass innen 2020 er mange:

* En norsk pensjonist som flytter til Spania skal kunne benytte samme login-ID som hun bruker på nett for norske offentlige tjenester til å kommunisere med spanske offentlige tjenester. I stedet for å overføre trygde-, folkeregister- og skatteopplysninger ved personlig oppmøte eller per brev, vil alle opplysninger sendes digitalt.

* Et sykehus i Norge vil kunne overføre alle nødvendige medisinske og praktiske pasientdata til et sykehus i for eksempel Storbritannia og dermed forkorte ventetiden på en operasjon.

* For norske bedrifter vil CEF Digital forenkle etablering i utlandet, og det vil bli enklere for bedrifter fra Europa å etablere seg i Norge, bl.a. annet ved at man vil slippe å møte opp fysisk for registrering hos ulike myndigheter.

Ting tar tid

Om 2020-målet blir nådd, gjenstår å se - godt illustrert av ministererklæringen om eGovernment fram mot 2015, som Norge ved Rgimor Aasrud (Ap) underskrev i Malmö tilbake i 2009.

Det øverste av tre uthevede 2015-mål var formulert ikke ulikt som dagens 2020-mål:

«Mobiliteten i fellesområdet er styrket gjennom sømløs elektronisk offentlig forvaltning – for oppstart og drift av næringsvirksomhet, og for å studere, arbeide, bosette og pensjonere seg – hvor som helst i EU.»

Blir Difi-oppgave

CEF Digital legger også opp til et bedre internasjonalt samarbeid om informasjonssikkerhet, der nasjonale sikkerhetsmyndigheter vil kunne bruke felles løsninger og systemer for å forbedre varsling om alvorlige sikkerhetshull og hendelser.

Programmet vil også sørge for videre finansiering av tiltak knyttet til satsingen ”Tryggere internett for barn” og Europeana, portalen som samler inn og tilgjengeliggjør europeisk kulturarv.

CEF Digital vil berøre ni departementer og flere av deres underliggende etater.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i samarbeid med Difi koordinere programmets aktiviteter i Norge.

Offentlig Sektor