Norge dårligere på offentlig it

Norge dårligere på offentlig it

- Utviklingen bør gå raskere, sier it-minister Rigmor Aasrud.

Norge har stagnert i utviklingen av offentlig eforvaltning, viser rapporten ”eGovernment Benchmark Measurement” som kartlegger kvalitet og tilgjengelighet av offentlige eforvaltningstjenester i EU-landene, pluss Norge, Island, Sveits og Kroatia. Det er konsulentselskapet Capgemini som har laget rapporten, i samarbeid med forskningsinstituttet Rand Europa, analytikergruppen IDC og det Danske Teknologiske Institut (DTI), på oppdrag fra Europakommisjonen.

I årets studie blir vi rangert som nummer 15 av de 31 landene når det gjelder hvor avanserte tjenestene er, ned fra nummer ni i 2007.

- Ny og bedre bruk av ikt er et av de viktigste virkemidlene for å lykkes med fornyningen av offentlig sektor. Jeg har allerede i løpet av min korte tid som it-minister sett at vi er i ferd med å ta viktige skritt framover. Selv om vi er gode på kvalitet tyder denne rapporten på at utviklingen bør gå raskere, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Landene som har kommet lengst er Østerrike, Malta, Portugal, Storbritannia, Sverige og Slovenia.

- Vi skal få fart på den elektroniske tjenesteutviklingen. Arbeidet med en nasjonal elektronisk id er i ferd med å gi resultater. Dette blir nøkkelen til flere nye og avanserte tjenester. Regjeringen jobber også med ny versjon av Altinn, som skal gi nye muligheter fra 2011. Jeg forventer flere og bedre offentlige elektroniske tjenester de nærmeste årene, sier Aasrud.

Hovedfunnene når det gjelder norsk eforvaltning er som følger:

  • I årets rapport blir ikke prestisjeprosjektet Minside en gang nevnt, på grunn av manglende bruk.
  • I forrige studie, i 2007, lå Norge langt over gjennomsnittet både når det gjaldt tilgjengelighet og brukervennlighet. I 2009 ligger Norge bare såvidt over gjennomsnittet.
  • I EU-landene har det vært en forbedring på 12,3 prosent for tilgjengeligheten av offentlige e-forvaltningstjenester. I Norge har denne veksten kun vært på 2,2 prosent.
  • Målt etter hvor avanserte tjenestene er, har norsk eforvaltning kun en bedring på 0,6 prosent i løpet av to år. For Europa er gjennomsnittet 7,5 prosent.
  • Norge henger etter spesielt når det gjelder tjenester fra politiet, tilgangen til offentlige attester som fødselssertifikater og vielsesattester og innen helsetjenester. Her har det skjedd lite på to år.
  • Personlige dokumenter som førerkort og pass er også dårlig tilgjengelig via e-forvaltningstjenester.
  • Tjenester til næringslivet er generelt mer tilgjengelige og har bedre kvalitet enn tjenester til privatpersoner.
  • Norske ehandelsløsninger blir ikke brukt nok. Selv om portaler for kunngjøring av offentlige anskaffelser og løsninger for tilbydere eksisterer, har de ikke blitt tatt i universell bruk.

Les om:

Offentlig Sektor