Norge klatrer på egoverment-rangering

Norge klatrer på egoverment-rangering

For åttende gang har Accenture gjennomført sin globale egoverment undersøkelse. Norge gjør det bedre, men har fremdeles en stor jobb å gjøre på bakrommet i offentlig sektor.

Det totale bildet tilsier at den rødgrønne regjering bør være fornøyd med sin innsats så langt. Norge klatret fra 8. plass for to år siden til 6. plass i undersøkelsen datert 19. juni 2007. 2006-undersøkelsen fra Accenture inneholdt ingen rangering, slik man igjen gjør i år.

Nytt i årets undersøkelse er at intervjuer og meninger fra innbyggerne i det enkelte land teller med. Norge er bra fremme på tjenestetilbudet, men ligger klart bak Sverige og Danmark. Canada og Singapore troner på toppen igjen, som de har gjort i alle år denne undersøkelsen har vært gjort.

Overraskende

Roy Grønli og Jon Helge Andersen har hatt ansvaret for undersøkelsen for Accenture Norge.

- For å virkelig hevde seg internasjonalt, må norsk forvaltning forbedre tekniske løsninger, felles it-standarder og arkitektur som gjør det mulig å bedre utveksle informasjon og formell kommunikasjon på tvers av de ulike offentlige virksomhetene. Her ligger Norge per dags dato på en bunnplassering, sier Roy Grønli.

LES OGSÅ: Helsenett i trøbbel

Andersen legger til at hovedfunnene i den internasjonale studien viser at det offentlige må kjenne sine brukeres individuelle behov og forventninger bedre, og skreddersy et servicenivå tilpasset disse. Innovatørene i undersøkelsen går lenger enn å kun forholde seg til basisdemografi, og ser på innbyggerne som grupper av mer meningsfulle faktorer, som også inkluderer adferd og holdninger.

- Det må etableres systemer som spiller sammen på tvers av offentlige virksomheter for å kunne utveksle informasjon elektronisk og tilrettelegge for god service. Dette omfatter tekniske løsninger, it-standarder og arkitektur, presiserer Grønli.

Er fornøyd

I fjor fikk norske myndigheter beskjed fra Accenture og deres undersøkelse om at de måtte bli flinkere til å bygge tillitt og synliggjøre sine tjenester.

- Årets undersøkelse viser at vi både har mange offentlige tjenester tilgjengelig, og at folk stort sett er fornøyd med disse. Spesielt yngre mennesker med digital kompetanse opplever at de offentlige elektroniske tjenestene har bedret seg de siste tre årene, sier Roy Grønli, direktør for offentlig sektor i Accenture i Norge.

Likevel viser også svarene fra innbyggerne at funnene om mangel av samhandling på bakrommet også syns på "forsiden" av det offentliges digitale ansikt utad.

LES OGSÅ: Kan se langt etter MinSide-gevinst

- Brukerne opplever imidlertid at informasjonen de oppgir til en etat også må oppgis når neste etat kontaktes. Selv om offentlige planer og strategier peker i riktig retning, er det med tanke på konkrete handlinger fremdeles en vei å gå mot en mer brukerorientert forvaltning, fortsetter Grønli.

Private foran

Undersøkelsen viser at det norske folk langt på vei er fornøyd med de elektroniske tjenestene fra offentlig forvaltning og det at man kan bruke flere kanaler som internett og sms. Andersen og Grønli presiserer også at de mange gode private løsninger i Norge legger listen ganske høyt for hva det offentlige må klare å prestere.

- Norsk offentlig forvaltning har fortsatt mye å lære av privat sektor. Særlig nettbanker, flyselskaper og e-handelsbedrifter tilrettelegger godt for brukerne. Altinn er et eksempel på en offentlig tjeneste som folk og næringsliv bruker og er godt fornøyde med. Den fremtidige etableringen av lokale NAV-kontorer med tydelig satsning på å nå brukerne gjennom flere kanaler, vil på sikt gjøre det lettere for brukerne, og redusere opplevelsen av offentlige "siloer". Borgerportalen MinSide som nå er lansert, viser også at vi beveger oss i riktig retning, sier Grønli.