Norge er miljøsinke på it

Norge er miljøsinke på it

Miljøkriterier og miljøkrav er mer eller mindre fraværende i de fleste offentlige anbudene, viser en undersøkelse av IKT Norge.

IKT-Norge har gjennomgått det siste årets større offentlige anbud på it-utstyr og løsninger. Etter kartleggingen slår bransjeforeningen fast at miljøkriterier og miljøkrav er mer eller mindre fraværende i de fleste offentlige anbudene. Budsjettstrukturen får mye av skylda for at man ikke har vært flink nok til å prioritere grønt.

Per Morten Hoff i IKT-Norge sier at dette er direkte nedstemmende og krever nå at det offentlige setter langt mer fokus på miljøkriterier i sine anbudsforespørsel. Norge ligger langt etter våre naboland når det gjelder å stille krav til miljø- og energiriktige løsninger og utstyr. Vi etterlyser klare offentlige kriterier for å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser.

- Vi har sett at det gjennomgående er pris som har fokus i Norge fremfor miljø. Det er direkte trist og henger dårlig sammen med Norges ambisjoner om å være ledende i klimakampen. Faktum er at norske myndigheter synes å tenke svært kortsiktig både når det gjelder miljø og når det gjelder økonomi. Analyser gjennomført av velrenommerte analyseinstitutter som f. eks Gartner viser med all mulig tydelighet at det er et betydelig innsparingspotensiale på å kjøpe f. eks energibesparende servere, sier Hoff i en pressemelding.

Pris, ikke kvalitet

Aktører IKT Norge har vært i kontakt med i offentlig sektor har uttalt at budsjettstrukturen i offentlig forvaltning er direkte til hinder for prioritering av miljøriktige innkjøp. Årsaken til dette er at man i statsbudsjettet lever etter regelen om at ei krone brukt er ei krone tapt.

Det kun vises hva man har brukt av kroner på innkjøpet, ikke hva driftskostnaden blir over tid. Budsjettstrukturen som bare har en utgiftsside gir ingen incentiver for å gjøre smarte og miljøriktige innkjøp, mener IKT Norge.

- Denne strukturen er til hinder for å kjøpe inn miljøriktig utstyr og løsninger sier Per Morten Hoff. I henhold til EØS-avtalen skal Norge fra 1.1 08 forplikte seg til at minimum 20% av anbudskriteriene skal inneholde miljø/klimakriterier. Når den norske regjering i tillegg har satt som mål at 2/3 av CO2 utslipp skal tas hjemme må vi ha konkrete strategier og ikke minst incentiver på plass for hvordan dette skal oppnås, fortsetter Hoff.

De økonomiske gevinstene synliggjøres med andre ord ikke. IKT-Norge mener at dette bør bli et tema når regjeringen søndag skal møtes til sin første budsjettkonferanse.

Offentlig Sektor