Jan Tore Sanner. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

PÅ RETT VEI: Innbyggerne skal ha enkle, tilgjengelige og gode offentlige tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

Nest best i Europa

Norge scorer svært høyt på EUs årlige undersøkelse av digitalisering i samfunnet. Kun Danmark er bedre.

Bruken av offentlige digitale tjenester er nesten dobbelt så høy i Norge som i EU-landene. Dette kommer fram i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, etter at EU har publisert årets utgave av sin DESI-rapport som viser status på digitaliseringen i de europeiske landene.

Best på 4G-dekning

DESI (The Digital Economy and Society Index) måler de europeiske landene på digital infrastruktur, i hvilken grad næringslivet tar i bruk digital teknologi, bruken av offentlige digitale tjenester, teknologikompetanse og bruk av teknologi og tjenester i samfunnet.

Rapporten kommer ut hvert år, og i årets utgave sammenlignes tall tilbake til 2014.

Norge utmerker seg spesielt på utbredelsen av bredbånd og høyhastighets 4G mobilnettverk. For 4G-dekningen er Norge i særklasse med 100 prosents husstandsdekning.

Danmark er best

Selv om Norge ikke er et EU-land, har altså også vi blitt tatt med i undersøkelsen. Blant de øvrige landene er det bare ett som scorer høyere, og det er Danmark.

Målingen viser at vi er på rett vei.

Danmark scorer bedre enn Norge på særlig ett område: Bedriftenes integrasjon av digital teknologi. Tallene viser at 47 prosent av virksomhetene i Danmark bruker elektronisk informasjonsdeling, mens bare 32 prosent av de norske bedriftene gjør det samme. Bruken av elektronisk fakturering er også mye høyere i Danmark. Rapporten viser at 64 prosent av de danske virksomhetene bruker efaktura, mens bare 47 prosent av de norske gjør det samme,

På rett vei

Det er også oppmuntrende tall for befolkningens bruk av offentlige digitale tjenester. Norge ligger naturligvis høyt over EU-snittet på alle de målte punktene, men på akkurat dette punktet er avstanden stor. EU-gjennomsnittet er på 34 prosent av alle internettbrukere, mens i Norge ligger dette på 63 prosent.

— Innbyggerne skal ha enkle, tilgjengelige og gode offentlige tjenester. Målingen viser at vi er på rett vei, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Offentlig Sektor