Norge raser på it-rangering

Norge raser på it-rangering

Det offentlige tilbyr gode nettjenester, men er ikke knyttet godt nok sammen.

Hvert år forfattes rapporten Egovernment for EU. Målet er å finne ut hvor tilgjengelig elektroniske tjenester er for innbyggere og bedrifter i de ulike landene. På tre år har Norge rast fra 6. til 16. plass blant Europas 32 land.

Thor-Christian L’Orange fra Capgemini, et av selskapene som har vært med på å forfatte rapporten, forteller at fallet ikke skyldes at tjenestene blir dårligere, men at andre land gjør en bedre jobb.

- Fra at Norge i utgangspunktet lå langt fremme har vi de senere årene blitt tatt igjen av mange land og ligger nå på midt på treet, sier han til Computerworld.

Hver for seg

Rapporten tar for seg 20 kjernetjenester, hvorav tolv er rettet mot innbyggere og åtte mot bedrifter.

Tjenester som innbyggerne skal kunne utføre på nett inkluderer selvangivelse, jobbsøk, søknad om sosialstøtte, pass og førerkort, bilregistrering, byggetillatelse, politianmeldelse, utlån fra bibliotek, fødsels- og vigselsattest, søknad om høyere utdanning, flyttemelding og helsetjenester.

Bedriftstjenestene blir målt på nettrapportering av selskapsskatt, fødselspermisjon og sykepenger, moms, registrering av nytt selskap, statistikkrapportering til det offentlige, tolldeklarasjon, utslippstillatelser og offentlige innkjøp.

- Norge ligger bedre an på tjenester rettet mot bedrifter enn innbyggere. Der skårer vi over snittet i Europa. Det har nok noe med at staten har hatt mer fokus på å redusere byrden for bedrifter enn privatpersoner, blant annet for å få til mer effektiv skatteinnkreving, sier L’Orange.

Mens Norge har mange systemer som er godt etablert hos separate etater, har land som Portugal, Slovenia og andre som ikke tidligere har hatt spesielt mange nettjenester, begynt fra bunnen - å bygge en infrastruktur med andre lands erfaring liggende til grunn.

- Skatteetaten, Nav, Lånekassen og andre etater har gode elektroniske tjenester mot innbyggerne hver for seg, men skal disse bli bedre må de elektroniske tjenestene knyttes bedre sammen. Det tar lengre tid å få til i Norge enn i andre land, utdyper L’Orange.

Endret kriteriene

Kriteriene som vurderes har endret seg. Rapporten har blitt utgitt siden 2001, men på den tiden var utskrivbare skjemaer tilgjengelig på nettsider i fokus. Nå måles heller interaktivitet og brukeropplevd kvalitet.

Målet er nettjenester der brukerne kan gjøre jobben selv, som effektiviserer forvaltningen og reduserer den administrative byrden.

- Hva skal til for at Norge kommer seg opp mot gamle høyder på rangeringen?

- Jeg føler det skjer mye bra, som fokus på felles arkitektur i offentlig sektor med blant annet nasjonal e-id og Altinn som to sentrale arkitekturkomponenter for å få til bedre samhandling, sier L’Orange.

Han mener teknologien må utnyttes bedre. Fornyingsministeren er heller ikke fornøyd. Les videre på neste side!

Les om:

Offentlig Sektor