Norge tregest med efaktura

Norge tregest med efaktura

Nå skal også staten få muligheter for efaktura. Norge er sist i Skandinavia.

Senter for Statlig Økonomistyring (SSØ) og Basware har inngått en avtale om levering av elektroniske innkjøpssystem. Systemet gir Staten mulighet til efaktura.

Avtalen har en verdi på over fire millioner kroner, men kan komme på 20 millioner, ifølge Finansavisen.

Det er Finansdepartementet som har gitt SSØ i oppdrag å anskaffe en e-handel-løsning der hele innkjøpsprosessen er integrert, fra rekvisisjonen er laget, til faktura er klar for betaling. Dette innebærer blant annet funksjonalitet for å opprette kataloger, katalogsøk og opprettelse av innkjøpsordre, godkjennelse av fakturaer, meldingsutveksling, varemottak og kontroll, fakturamottak og fakturagodkjenning.

Staten kan spare store summer med én løsning for all fakturaflyt, særlig på innkjøpssiden. Målet er at 25 prosent av alle offentlige driftsinnkjøp skal skje elektronisk i løpet av 2009.

Norge er det siste landet i Skandinavia som tar i bruk efaktura i det offentlige, ifølge Finansavisen.

Sparer penger

Løsningen SSØ har valgt er en integrert løsning av flere av Baswares produkter for innkjøp- og fakturahåndtering. Det første prosjektet med den nye løsningen er en pilot for Skattedirektoratet, som starter opp i november og vil være ferdig i mars 2009.

– Avtalen er en stor anerkjennelse for oss og våre løsninger. Vi har solid erfaring med offentlige virksomheter i andre nordiske land, og denne avtalen føyer seg godt inn i våre leveranser til store virksomheter, sier administrerende direktør Odd Roar Trapnes i Basware Norge i en pressemelding.

SSØ er en rådgiver for sentrale myndigheter innen statlig økonomistyring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Virksomheten leverer økonomitjenester til om lag 70 prosent av de statlige virksomhetene. Det er rundt 70 virksomheter blant disse som nå får tilgang til den nye løsningen.

Inkludert i avtalen ligger det også en opsjon for å tilby samme løsninger til Departementenes servicesenter (DSS), som er en virksomhet under Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Deres hovedoppgave er å skaffe til veie konkurransedyktige fellestjenester for departementene og Statsministerens kontor.

Offentlig Sektor