Norges it-direktør blir kjent denne uken

Norges it-direktør blir kjent denne uken

Denne uken ansettes den første toppsjefen i it-direktoratet, men Paul Chaffey i Abelia er skeptisk til at den nyansatte vil få utrettet noe.

Det nye it-direktoratet skal jobbe for kvalitet, effektivitet og åpenhet i offentlig forvaltning og statsforvaltning spesielt.

Det betyr at direktoratet kan få en viktig rolle i å samkjøre modernisering av offentlig sektor i Norge. Men i verste fall blir direktoratet ikke mer enn en sum av de instansene som legges i det, Statskonsult, Norge.no og E-handelssekretariatet.

Mye av hvordan it-direktoratet plasseres i det næringspolitiske spekteret vil være avhengig av hvem som vil lede det. Selv om søknadsfristen var 15. november har Computerworld fått sterke indikasjoner på at det allerede denne uken vil være avklart hvem som blir it-direktoratets første leder.

- Intervjuene går mot slutten, siste vurdering av kandidatene gjenstår. Vi håper at vi har en toppsjef i løpet av denne uken. Vi har fått en rekke gode kandidater, sier Ragnvald Berggrav, seniorrådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, til Computerworld.

Ingen resurser

Ikke alle har like stor tro på at det nye direktoratet vil gi store endringer.

- Nei, jeg har ingen store forventninger. Det er i grunn uavhengig av hvem som blir sjef. Hovedproblemet er at regjeringen ikke vil så mye. Da får dette direktoratet en forholdsvis begrenset rolle, sier Paul Chaffey, daglig leder i Abelia.

Chaffey ser modernisering av offentlig sektor i Norge som en av de viktigste utfordringene. Norge har fått mye til på noen områder, som Skattedirektoratet, men henger etter på andre områder.

- Statskonsult var i ferd med å privatisere, men er nå på vei inn i det nye direktoratet. Skal dette være et vellykket prosjekt, må det avklares hva forventningene er fra regjeringen og departementet. Først da kan man gå løs på de viktige oppgavene, som MinSide, et fornuftig grensesnitt mot private personer, og E-ID, sier Chaffey.

Det er nok et generelt problem for Grande Røys og Fornyings- og admnistrasjonsdepartementet at de jobber på noen områder som ikke er prioritert, mener Chaffey.

Trenger visjoner

Skattedirektoratet anses av flere som et lysende eksempel på hvrodan det offentlige kan moderniseres med it. Med selvangivelse på tekstmelding er skatt blitt en enkel sak i Norge. Det skyldes visjoner av ledende personer, og visjoner er viktigere enn teknologi, mener Jan Eigil Rydningen i HSH Arena.

- Direktoratet bør i liten grad være opptatt teknologi, men være sterkt fokusert på målsetting og målstyring, og anvende teknologi for å nå gitte mål, sier han.

Nettopp fordi Skattedirektoratet ble modernisert gjennom innsats av visjonære ledere, mener Rydningen at personen som skal lede it-direktoratet kan få en viktig rolle.

- Den nye sjefen må være en erfaren aktør med meget god forståelse for og innsikt i anvendelse av it i virksomhetsutvikling. Jeg forventer at vedkommende er fokusert på hvilken tjenesteleverandør direktoratet skal være, og hvordan direktoratet kan være en sentral nøkkelspiller i utviklingen av kunnskap, innovasjon, kommunikasjon og samspill, sier han.

Kommunene klarer det selv

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, ser ikke på it-direktoratet som avgjørende i kommunenes moderniseringsplaner. Men en forbedring av rutinene kan være et godt utgangspunkt, mener Svein Erik Wilthil, Underdirektør i KS, med kompetanseområdet it på strategisk nivå

.- Vi forventer at et sånt direktorat vil bidra til å samordne statens virksomhet og forvaltning. Dette blir opplevd som et problem i kommunesektoren. Det er mye det nye direktoratet kan gjøre, men de bør bygge opp kompetanse på nettopp det feltet, sier Wilthil.

Direktoratet kan profilere seg sterkt på områder som standardisering og it-infrastruktur, men kommunene må nok selv stå for sin egen modernisering, mener Wilthil.

- Hvorvidt det kan ha en tydelig rolle? Jeg tror at dette direktoratet forløpig ikke vil ha så mye kompetanse på kommunene. Kommunene trenger ikke et slikt direktorat for å få planene som finnes nå i mål, sier Wilthil.

Offentlig Sektor