Norges it-direktør må være selger

Norges it-direktør må være selger

Utlysningen etter direktør for det nye ikt-direktoratet er klar. Bransjen forventer en sterk leder som selger inn it i det politiske miljøet.

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge mener det viktigste for direktøren for norsk it-satsing må være å kunne selge inn gode prosjekter.

- Like viktig som it-faglig bakgrunn er formidlingsevne. Vedkommende må være flink til å få politikerne til å bevilge penger. Det hjelper lite å lage fine utredninger, om det ikke kommer videre. Riktig kandidat har kunnskap til de politiske prosessene, sier Hoff.

Krever sterk leder

Dataforeningens it-politiske råd, som består av sentrale personer i it-Norge, skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv om viktigheten av å ikke få en grå byråkrat til jobben.

"Vi tror ikke at det holder med en politisk valgt administrator. Her må en tydelig leder som er i stand til å utøve et samlende lederskap på plass. Det mangler nemlig ikke på tilsyn, utvalg og råd som rygger inn i fremtiden, ivrig opptatt av å ivareta regler lite egnet for et land med de ambisjoner Norge har", skriver Truls Berg som leder det it-politiske rådet.

Røske i byråkratiet

Forventningene til en visjonær direktør er store. Det harmonerer med de ambisjonene it-minister Heidi Grande Røys har lagt til grunn i sin it-melding, som sier at Norge skal ha verdens beste offentlige sektor.

"Skrekkscenariet er et direktorat med 100 durkdrevne byråkrater uten visjoner, kommunikasjonskraft og endringsevne", slår Berg fast.

"Vedkommende som ansettes må ha høy grad av innovasjonskraft - evnen til å vekke delvis endringsuvillige byråkrater fra sine trygge tornerosesøvn og få dem til å innse at det finnes et bedre alternativ, selv om det innebærer mindre posisjonsmakt", skriver Berg i kronikken.

Aktuelle kandidater

Fristen for å søke går ut 15. november. Foreløpig holder Fornyings- og administasjonsdepartementet kortene tett til brystet om hvem som kan være aktuelle til jobben, som kommer til å være både i Leikanger og Oslo.

Det spekuleres høyt og lavt om hvem som er aktuell som direktør, og flere navn dukker opp. Noen av dem finner du her.

SE UTLYSNINGEN.

LES OGSÅ: 113 millioner til it-direktorat

Offentlig Sektor