Norsis løsrives fra det private

Norsis løsrives fra det private

Norsis får all støtte fra det offentlige, og slipper å selge seg til private aktører.

I forslaget til statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke driftstilskuddet til Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) med to millioner kroner. Dermed skal det offentlige finansiere hele Norsis-budsjettet på 6,3 millioner kroner.

I vår rettet Computerworld søkelyset mot privat finansiering av offentlige sikkerhetsvirksomheter, som Norsis. Norsis får nå to tredeler av sitt budsjett på 6,3 millioner kroner fra det offentlige. En tredel må komme fra eksterne kilder, blant annet private samarbeidspartnere.

LES OGSÅ:

Norsis vil droppe private midler

Samtidig skal de være uavhenige og og nøytrale. De sa derfor i våres at de gjerne ville bli fullfinansiert av det offentlige. Og nå har altså regjeringen tatt affære.

"Viktig"

Kravet om at to tredjedeler skal komme fra det private er fjernet, og det offentlige punger ut for hele budsjettet.

Men det skal fortsatt være mulig for Norsis å få kroner fra private eller offentlige aktører i tillegg.

- God informasjonssikkerhet er en viktig forutsetning for næringsutvikling, for offentlig e-forvaltning og for å sikre innbyggernes integritet. Ledere og ansatte i næringsliv, stat og kommune må i fellesskap bidra til å skape og ta vare på sikkerhetskulturen i virksomheten og i samfunnet som helhet. Norsis er en viktig ressurs i dette arbeidet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

Mer ehandel

Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil også ha mer penger til ehandel i det offentlige.

I alt vil de bruke 19 millioner kroner mer på satsningen, som har materialisert seg blant annet i ehandel.no. Ved økt bruk av ehandel, håper politikerne å kunne spare fire milliarder kroner over en tiårs-periode.

- Dette vil gjøre offentlige innkjøp enklere, bedre og sikrere, og ikke minst effektivisere innkjøpsprosessene. Slik kan vi frigjøre store ressurser som kan brukes til viktige velferdsoppgaver, sier Grande Røys.

Offentlig Sektor