Norsis vil droppe private midler

Norsis vil droppe private midler

Norsk senter for informasjonssikring vil sikre sin egen uavhengighet. It-minister Grande Røys er positiv.

Computerworld skrev i forrige uke om Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Norcert, som er 40 prosent finansiert av ukjente bedrifter i privat næringsliv.

Det er de ikke alene om i norsk sikkerhetsbransje.

Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) får to tredeler av sitt budsjett på 6,3 millioner kroner fra det offentlige. En tredel kommer fra eksterne kilder, blant annet private samarbeidspartnere.

LES OGSÅ: Hemmelige kjøpere av statlig sikkerhet

Nå vil Norsis bli fullfinansiert av det offentlige, for å sikre sin uavhengighet.

Vil ikke "auksjoneres bort"

- I tilsagnsbrevet fra staten står det at vi skal være uavhengige og nøytrale. Det skaper en utfordring med samarbeidspartnere, sier leder Tore Orderløkken i Norsis.

Norsis tar dermed tak i de samme utfordringene i forhold til habilitet og uavhengighet, som professor Tore Hansen ved Universitetet i Oslo har kritisert i forhold til Norcert.

- Sikkerhet kan ikke auksjoneres bort, mener generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge, som sitter i Norsis’ styringsgruppe.

I motsetning til NSM Norcert, som er en offentlig etat og del av en tilsynsmyndighet, er Norsis ingen offentlig virksomhet, selv om store deler av pengene til drift kommer derfra.

Mye salgsarbeid

Orderløkken peker på at mye av tiden går med til innsalg hos bedrifter for å skaffe finansiering.

- Vi bruker mye tid på å finne samarbeidspartnere. Det går på bekostning av det opplysningsarbeidet vi skal gjøre, sier Orderløkken.

De private samarbeidspartnerne er i dag BankID, Sparebank 1-gruppen, Gjensidige og Telenor. De offentlige er Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), Statnett og Norges vassdrags- og energiverk.

LES OGSÅ: - Veldig problematisk kobling

Som samarbeidspartner får virksomhetene blant annet foredrag og opplæring av ansatte fra Norsis. I tillegg til penger fra samarbeidspartnerne, henter Norsis penger inn fra seminarer og foredrag.

Positiv statsråd

Per Morten Hoff har sendt et brev til statsråd Heidi Grande Røys i FAD, der han ber om at Norsis bør fullfinansieres av det offentlige.

- Slik det er i dag er det en veldig uheldig kobling. Norsis-gjengen får feil fokus, og det kan stilles spørsmål ved habiliteten, sier Hoff.

I brevet peker han på at Norsis må bruke mye av sin tid på å jobbe mot samarbeidspartnere, og drive konsulentvirksomhet for næringslivet.

Han stiller også spørsmålstegn om det kan svekke den uavhengige rollen som Norsis skal ha.

Statsråd Heidi Grande Røys vurderer nå å øke tilskuddet til Norsis. Hvordan og hvor mye er for tidlig å si, ifølge informasjonsavdelingen til FAD.

LES OGSÅ: Uklart ansvar for ikt-kriser

Offentlig Sektor