Norsk internasjonal e-nedtur

Norsk internasjonal e-nedtur

Vi er skandinavias dårligste på digital offentlig forvaltning. - Flaut, sier IKT-Norge. Men Fad mener det ikke er noen krise.

Ikt-Norge og Fornyingsdepartement er uenig om tolkningen av en ny FN-rappoort, der Norge faller to plasser på listen. I den nye digitaliseringsrapport fra FN opplever Norge en nedtur fra plass 6 til plass 8 skjer samtidig som alle våre nordiske naboer tar steget oppover liste.

Danmark ligger på 4. plass og Sverige ligger på 7. plass, og de klatrer henholdsvis 3 og 5 plasser.

- Våre naboland klatrer alle fremover, mens vi daler. Dette viser en bevisst IKT-politisk satsing i våre naboland. Det er flaut å slås av både svenskene og danskene, sier direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge, Heidi Austlid.

Tydelig ikt-strategi

Det er FNs eGovernment kartlegging for 2012 som listen kommer fra. Best i verden på eGovernment er Sør-Korea, og deretter kommer Nederland, Storbritannia og Danmark.

Austlid mener utviklingen er alvorlig at Norge ikke greier å henge med i digitaliseringen av offentlig sektor, der våre naboer klatrer oppover. Hun mener mangel på en helhetlig og sammenhengende satsing på it ligger til grunn for dette.

- Våre naboland har en tydelig ikt-strategi, og det har ikke Norge. I Danmark har de bestemt at all offentlig kommunikasjon skal være digital, og har investert økonomisk, både nasjonalt og lokalt.

Tilsvarende har man i Sverige og Storbritannia, ifølge Austlid.

- Norske politikerne våkner ved kriser, som de våknet i denne uken etter Altinns problemer. Plutselig rasler de om it-politikk. Men vi trenger vilje til å styre, vi må digitalisere offentlige tjenester, sier hun.

Sparer miljarder

Norge har i flere år hatt fokus på digitalisering i offentlig sektor, men uten en tydelig nasjonal satsing som gir effekt slik som våre nærmeste naboer klarer. IKT-Norge mener milliardbeløp kan frigjøres ved å digitialisere offentlig sektor. Når regjeringen diskuterer budsjett og innsparinger, bør digitalisering være et naturlig virkemiddel for å få ressurser til andre velferdsoppgaver og skape et større økonomisk handlingsrom, mener Austlid.

- Norge har alt for god råd. Økonomien i AS Norge er vår største fiende. Det kommer til å smelle som julekvelden på kjerringa, vi må digitalisere tjenestene våre. Vi har nødt til å starte den investeringen.

Ikt-Norge har regnet på hvor mye Norge kan spare på digitalisering. En manuell henvendelse til offentlig sektor i Danmark koster 110 danske kroner å betjene. En digital henvendelse koster 3 kroner. Med 33 millioner henvendelser til danske kommuner gir det innsparingspotensiale på 550 millioner norske kroner. Det antas at en mer effektiv it-bruk i kommunal sektor gir et gevinstpotensiale på 1,5 milliarder norske kroner. Så lenge ikke norske myndighetene ser verdien av denne innsparingen vil digitalisering ikke være øverst prioritert.

Om alle ansatte i offentlig sektor sparer en arbeidstime om dagen ved smartere teknologibruk gir det en produktivitetsfremgang på 2,9 prosent og et innsparingspotensiale på 9,5 milliarder danske kroner årlig. Dansk offentlig sektor sparer 3 milliarder årlig i portokostnader ved bruk av digital postboks for alle innbyggere, ifølge tallene fra Ikt-Norge.

Trenger makt og penger

- Men har ikke Fornyingsdepartementet og Difi mye penger og resurser til å lede digitaliseringen?

- Ja, men politikken er ikke helhetlig. Fornyingsdepartementet har for lite økonomiske muskler og makt til å styre. Difi sier at de fokuserer på etater og at kommuner og innbyggere faller ute av sitt mandat.

- Altinn er et stort prestisjeprosjekt som nå sliter. Er du sikker på at vi skal øke tempoet av digitaliseringen?

- Altinn-saken er ikke spesielt heldig, men verden utenfor Norge er ikke skandaleløst. Digitalisering må gjennomføres med politisk vilje. Vi har ingen som samordner it-strategien.

- Hvem må ta skylden da?

- Dette er en kraftig kritikk mot regjeringen og mot Stortinget. Fornyingsdepartementet trenger langt større økonomiske makt og midler.

Fornyingsdepartement ikke enig

Tone Toften er statssekretær i Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementet. Hva mener FAD om at Ikt-Norge skriver at «Norge stuper» på FN-listen?

- Dette er en fersk og stor undersøkelse som viser at de nordiske land er på verdenstoppen. Det er bra, sier hun.

- Men Norge faller, mens de andre nordiske land klatrer. Det kan ikke være bra?

- Hvis du går inn i undersøkelsen ser du at Norge og Sverige i realiteten er ganske likt, Sverige ligger kun 0,0006 poeng foran Norge. Vi er ikke flau over denne lille forskjellen. IKT Norge skriver at vi «stuper», men vi går ned fra 6. til 8. plass blant 190 land. Det er ikke så dramatisk og kan ikke akkurat kalles et stup, selv om vi selvsagt kan bli bedre.

- Ikt-Norge synes dette er veldig dramatisk. Hvorfor har dere et så ulikt syn på dette?

- Vi jobber kontinuerlig med dette. Vi har blant annet vært på besøk i Danmark og India for å lære. Vi er ikke fornøyd med der vi er og ønsker mer fart på digitaliseringen. Vi jobber også med en Norsk digital agenda som svar på EUs digitale agenda.

- Ikt-Norge mener at FAD trenger mer penger og bør styre sterkere.

- Statsråden Rigmor Aasrud har også sagt hun vil ta sterkere styring. Det kommer hun til å gjøre.

- Så dere er ikke bekymret etter denne rapporten?

- Vi har en veldig kompetent it-befolkning i Norge, og det ligger derfor godt til rette for å satse på fornying ved bruk av it i offentlige tjenester. Vår ambisjon er å ligge i front og å gjøre grep for å bli enda bedre. Jeg mener den lille forskjellen med våre naboland ikke er noe å bekymre seg over, men undersøkelsen viser også at vi har et potensiale, avslutter Toften.

Offentlig Sektor