Norsk telemedisin feirer 20 år

Norsk telemedisin feirer 20 år

- Det var mye prøving og feiling i begynnelsen, forteller pionerene.

EU har valgt telemedisin som et av kjernepunktene i sin strategi for den europeiske helsesektoren. Men fenomenet er langt fra nytt. Allerede i 1989 startet et fireårig prosjekt i Nord-Norge for å finne ut av hvordan ny teknologi kunne brukes til å bedre helsetilbudet.

Pilotprosjektet ble drevet av Teledirektoratets forskningsavdeling. Man tok i bruk telematikk og videokonferanse på en rekke ulike områder for å avdekke hvor stort potensial dette hadde.

Prøv og feil

Møter ble holdt på videokonferanse, det ble avholdt ukentlig undervisning mellom Regionsykehuset i Tromsø og sykehusene i Kirkenes, og etterhvert Hammerfest. Og patologer i Tromsø analyserte vevsprøver fra Kirkenes på direkten - mens pasienten lå på operasjonsbordet.

- Det var en prøve-og-feileperiode. I løpet av de fire årene skulle vi teste hva som hadde livets rett av ulike tjenester, forteller Johan B. Siira, som er opplæringskonsulent og "historikeren" på Kirkenes sykehus, til Telemed.no.

Nysjerrige utlendinger

I tillegg vurderte hudleger i Tromsø utslettene til Varanger-væringene, og psykiatrien prøvde ut hvordan pasientkonsultasjoner på direktesending fungerte i forhold til vanlige samtaler over bordet. Det var en hektisk og spennende periode, og prosjektet tiltrakk seg nysgjerrige delegasjoner fra både Canada, Belgia og Grønland. Til og med fransk TV2 dukket opp med reportere og kamerafolk i 1991.

- Etter at prosjektet ble avsluttet i 1992 gikk de fleste tjenestene over i rutinedrift, selv om behovet for telepatologi forsvant da sykehuset i Kirkenes ikke lenger skulle utføre slike kirurgiske inngrep, fortsetter Siira.

Fortsatt ringer legene og sykepleierne i Kirkenes over video til spesialistene på Universitetssykehuset i Tromsø, og én gang i uka møtes hudspesialist og allmenlege med pasient på videolinjene til helsenettet, for å diagnostisere hudlidelser og sette i gang behandling.

Les mer om saken på nettsidene til Norsk senter for telemeidsin.

Offentlig Sektor