Norske it-prosjekter lykkes sjelden

Norske it-prosjekter lykkes sjelden

Tre av fire norske it-prosjekter oppnår ikke planlagte gevinstmål.

Hele tre av fire it-prosjekter som settes i gang i Norge oppnår ikke gevinstmålene for prosjektet, viser en ny undersøkelse, foretatt av Synovate for konsulentfirmaet Devoteam Davinci blant et utvalg på omlag 200 beslutningstakere involvert i it-prosjekter i offentlig og privat sektor.

Opptil fire av ti it-prosjekter mangler samtidig planer for konkret gevinstrealisering, og blant de som faktisk legger slike planer er det kun to av ti som følger opp og evaluerer planene, og holder fremdriften.

- Undersøkelsen bekrefter at norske virksomheter sliter med å hente ut gevinster fra teknologiprosjekter, sier Odd Arild Lehne, administrerende direktør i Devoteam daVinci.

- Må forankres i hele bedriften

Årlig spytter både offentlige og private virksomheter betydelige summer inn i teknologiinvestering. Når resultatene likevel er såpass dårlige kan det ha sammenheng med at prosjektene ikke forankres i hele bedriften, mener interesseorganisasjonen IKT-Norge.

- Vi ser altfor ofte at it-prosjekter skyves over på it-avdelingen uten at man har tatt innover seg de organisasjonsmessige endringene som kreves for å ta ut gevinstene av slike prosjekter, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.

Her er det offentlige virksomheter som er verst, og det er disse som i størst grad glemmer brukerne sine når nye prosjekter skal gjennomføres, mener IKT Norge.

- Vi er opptatt av å formidle at samfunnsgevinstene i offentlige prosjekter må være mer styrende, og at brukerne må mer i fokus. Gevinster for sluttbrukerne bør være det samme i private virksomheter, mener Syversen.

Ser potensial

Lehne i Devoteam daVinci mener det er flere grunner til at målene ikke nås, men at manglende planer og ressurser, samt for optimistiske målsettinger, er de viktigste årsakene til den høye feilprosenten.

- Generelt kan man si at privat sektor setter for ambisiøse gevinstmål, mens det offentlige setter av altfor lite ressurser i prosjektene til gevinstrealisering. Det handler om at ingen har fått i oppgave å utarbeide slike planer, at prosjektgruppa ikke har hatt kapasitet til annet enn å gjennomføre prosjektet og at det settes av for lite ressurser i linjen til å hente ut gevinstene, sier han.

Lehne aner likevel et stort potensial både i privat og offentlig sektor, og ser optimistisk på fremtiden for it-prosjekter.

- Vi forventer at fokuset på gevinster og effekter vil øke betydelig i årene som kommer, og at det i mye større utstrekning vil bli krevd konkrete og målbare resultater av investeringene. Dette vil medføre et behov for ytterligere profesjonalisering av prosjektgjennomføring, både hos kunde og leverandør, mener han.

Les om:

Offentlig Sektor