NSA utelukker ikke Snowden-amnesti

NSA utelukker ikke Snowden-amnesti

– Verdt å snakke om, sier mannen som leder NSAs "Snowden-spesialavdeling".

Etter de omfattende lekkasjene om NSAs globale datasveiping, er varsleren selv - Edward Snowden - en jaget mann i USA, og i etterretningsmiljøet mest av alt.

Frykten for å bli tatt til fange eller rett og slett utsatt for attentat har sendt Snowden til Hong Kong og senere Moskva, hvor han er innvilget midlertidig asyl.

Kan kjøpslå om dokumenter

Nå viser Rick Ledgett, lederen for NSAs egne Snowden-relaterte "task force", gryende forsoningsvilje - riktignok av den pragmatiske typen.

Gruppen han leder har nemlig som primæroppgave å skaffe oversikt over det potensielle skadeomfanget ved offentliggjøring av dokumentene Edward Snowden antas å ha skaffet til veie.

NSA er særlig bekymret over en samling på rundt 31.000 dokumenter som, dersom de blir publisert, kan bli gull verdt for andre lands etterretningstjenester i forsøket på å kartlegge USAs kapasiteter og strategiske mål.

– Verdt å snakke om

Ledgett innrømmer i et intervju med dokumentarprogrammet "60 Minutes" på amerikanske CBS at det nå diskuteres internt i NSA hvorvidt denne risikoen er potent nok til at Snowden bør innvilges amnesti.

– Mitt personlige syn er at ja, dette er det verdt å snakke om. Jeg ville måtte trenge forsikringer på at gjenstående data kunne bli sikret, og terskelen min for å godta slike forsikringer er svært høy. Det ville måtte være mer enn bare å stole på hans ord, sier Ledgett i intervjuet.

Intern uenighet

Ledgetts syn er ikke ukontroversielt innad i organisasjonen. NSA-direktør Keith Alexander sier det eksempelvis slik i det samme "60 Minutes"-innslaget:

– Dette kan sammenlignes med en gisseltaker som dreper 10 gisler og søker amnesti med løfte om å slippe fri de 40 siste gislene. Vi må unngå å skape et eksempel som frister andre til å gjøre det samme, for så å flykte av gårde til Hong Kong eller Moskva med et annet sett med data til å kjøpe seg fri med etterpå, sier Alexander.

Kostbar ryddejobb

Ifølge NY Times har NSA brukt flere hundre tusen arbeidstimer på å rekonstruere datalekkasjen, men innsatsen har like fullt ikke resultert i at etterforskerne føler seg sikre nok til å kunne fastslå omfanget.

I CBS-intervjuet bekrefter også Rick Ledgett at ryddejobben etter Snowden-lekkasjene har vært en kostbar affære.

NSA fryktet at Snowden hadde etterlatt skadevare på systemene, og fjernet fysisk alle datamaskiner Snowden hadde kunnet vært i kontakt med både i åpne og lukkede nettverk, helt ned til de fysiske nettverkskablene som forbandt dem - en operasjon med en kostnad på flere titall milioner dollar.

Offentlig Sektor