NSM refser slappe it-avdelinger

NSM refser slappe it-avdelinger

Bekymret over manglende sikring av offentlige hemmeligheter.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har nå gitt ut sin årlige rapport og hvor flinke norske virksomheter er til å følge sikkerhetsloven.

De er langt fra fornøyd med tingenes tilstand.

"Norge er i dag et sårbart samfunn" skriver de blant annet i rapporten for 2009.

"Bekymringsfullt"

Blant annet peker de på svak lederforankring og manglende organisering av sikkerhetsarbeidet ute i virksomhetene, både offentlige og private.

De mener derfor sikkerhet ikke er prioritert høyt nok.

- Tilstanden er spesielt bekymringsfull når vi vet at PST vurderer etterretningsaktiviteten mot Norge som høy, sier NSM-direktør Kjetil Nilsen på deres hjemmesider.

Conficker-trøbbel

NSM har erfart et økende antall målrettede forsøk på dataspionasje. Nilsen peker også på manglende oppdatering og vedlikehold av sårbare systemer.

Vi har skrevet mange spaltemeter om politiet, som i fjor slet med en Conficker-infeksjon.

"Ormen fikk betydelige konsekvenser for enkelte organisasjoner i Norge. Sikkerhetsoppdateringen for denne sårbarheten ble publisert av Microsoft 23. oktober 2008. Likevel fikk ormen stor utbredelse, blant annet fordi sikkerhetsoppdateringen ikke hadde blitt installert på samtlige maskiner" skriver NSM i rapporten.

Les om:

Offentlig Sektor