NSN skyld i nødnett-fiasko

NSN skyld i nødnett-fiasko

Nokia Siemens Networks tar store deler av skylden for nødnett-utsettelsene som har kostet flere hundre millioner kroner.

Dårlig prosjektstyring fra Nokia Siemens Networks (NSN) er hovedårsaken til den voldsomme utsettelsen av nødnettet for blålysetatene, skriver bransjebladet Politiforum.

Nødnettprosjektet har fått store forsinkelser som et resultat av at hovedleverandøren Nokia Siemens Networks ikke har klart å levere etter avtale.

– Det er riktig at vi står overfor store utfordringer med arbeidet i nødnettets fase 0. Vi har ikke kommet langt nok med å rulle ut nettet, sier direktør for Direktoratet for nødkommunikasjon, Tor Helge Lyngstøl til Politiforum.

- Nå er cirka 90 prosent av alle basestasjonene ferdige, men vi hadde ikke regnet med at det skulle ta så lang tid å teste nettet. I tillegg har vi hatt noen utfordringer med plasseringen av noen kritiske basestasjoner, fortsetter Lyngstøl.

LES OGSÅ: Nødnettet ute av kontroll

Leverandørtrøbbel

I det siste vært det utfordringer knyttet til fremdriften til nødnettprosjektet fordi Nokia Siemens Networks og underleverandøren Frequentis har vært uenige seg imellom. Nylig ga dette seg utslag i at implementeringen av utstyr i den nye operasjonssentralen i Søndre Buskerud ble forsinket.

– Det oppsto en svært beklagelig situasjon. Fremdriften stoppet opp som et resultat av uenigheter på leverandørsiden, sier Lyngstøl.

Ifølge Lyngstøl er det tre hovedpunkter som forårsaker forsinkelsene i prosjektet.

  1. Omfanget og kompleksiteten i prosjektet kan ha virket større enn det Nokia Siemens Networks hadde forestilt seg.
  2. Organisasjonsproblemer. Vanskelig sammenslåing av Nokia og Siemens.
  3. Nokia Siemens Networks har hatt problemer med å få tak i folk med den rette kompetansen til å gjennomføre prosjektet.

Nokia tar sin del av ansvaret

Direktør Finn Erik Hermansen i Nokia Siemens Networks tar sin del av ansvaret for de enorme forsinkelsene i nødnettprosjektet.

– Så ærlige må vi være. Vi har dessverre ikke klart å levere i henhold til kontrakten. Det er selvsagt beklagelig, sier Finn Erik Hermansen til Politiforum.

Hermansen er tydelig på at Nokia Siemens Networks er hovedansvarlig for forsinkelsene. Les videre på neste side!

Les om:

Offentlig Sektor