NUPI og Kommuneadvokaten i Oslo velger ACOS


KONTRAKTINNGÅELSE: Kommuneadvokaten i Oslo valgte Acos grunnet kvalitet, kostnader og gjennomførbarhet. Her er Håvard S. Hansen (Salgs- og markedsansvarlig i ACOS), Eili Verpeide (Administrativ leder), Hanne Harlem (Kommuneadvokat), Johannes Hygen Meyer (Advokat) og Espen Hansen (Advokat) i Kommuneadvokaten i Oslos lokaler.
 (Foto: Acos)

NUPI og Kommuneadvokaten i Oslo velger Acos

Begge virksomhetene går fra papirbaserte arkiver og over til elektroniske løsninger for fullelektronisk saksbehandling og arkiv når de nå tar i bruk dokumenthåndteringssystemet WebSak Fokus.
 

Acos signerte nylig avtale om innføring av dokumenthåndteringssystemet WebSak Fokus med tilleggsmoduler for både Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Kommuneadvokaten i Oslo. Dette skriver Acos i en pressemelding.

Fra papir til elektronisk

Acos utvikler og implementer programvare for offentlig og privat sektor, og kontraktene inngår i en rekke avtaler firmaet har signert den siste tiden, også med leveranse av Oppland Fylkeskommune sine nye portal- og publiseringsløsninger.

Både NUPI og Kommuneadvokaten i Oslo er for tiden i ferd med å innføre WebSak Fokus i sine virksomheter, og avtalene har vært to av de viktigste kontraktsinngåelsene for Acos så langt i år med en totalverdier på ca. 3,5 millioner over 4 år.

Begge virksomhetene går fra papirbaserte arkiver og over til elektroniske løsninger for både fullelektronisk saksbehandling og arkiv.

Konkurransedyktig

NUPI er et såkalt statlig forvaltningsorgan bestående av fem forskningsavdelinger med i overkant av 70 ansatte.

-Vi valgte Acos og WebSak Fokus fordi brukervennligheten gav oss et godt totalinntrykk, samt at tilbudet var konkurransedyktig på pris, sier seniorrådgiver og prosjektleder Silje Nordby Skøien i NUPI.

Hun mener at Acos viste både evne og vilje til å sette seg inn i deres spesielle behov.

- Vi har store forventninger til at innføringen av WebSak både vil gi oss en enklere oversikt over vårt arkiverte materiale, samt bedre styring i prosjektene våre, både i Norge og internasjonalt, avslutter Nordby Skøien.

Kommuneadvokaten i Oslo fremhever på sin side at Acos ble vurdert som den beste leverandøren innenfor samtlige 3 kriterier for sitt valg av system; Kvalitet, Totale kostnader og Gjennomførbarhet.

Stolte

- Vi er naturligvis stolte over å ha inngått disse to kontraktene og ser frem til det videre samarbeidet, sier Salgssjef i Acos, Marianne Venemyr, som var tilbuds- og kontraktsansvarlig i begge prosessene.

- Det er spesielt gledelig å se at WebSak Fokus evalueres som den mest brukervennlige dokumenthåndteringsløsningen for begge organisasjonene.