Ny it-avtale mellom Sør-Korea og Norge

Ny it-avtale mellom Sør-Korea og Norge

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen har signert en ny teleavtale mellom Sør-Korea og Norge.

Andersen signerte avtalen på vegne av samferdselsministeren. Avtalen omfatter tettere samarbeid og utveksling av informasjon på kommunikasjonsområdet.

Avtalen (Memorandum of Understanding) tar blant annen for seg samarbeid på it-området. Avtalen omfatter bredbånd, tekniske standarder og sertifiseringer, i tillegg til internettapplikasjoner for e-helse og utdanning.

I 2002 ble det inngått en fem år lang avtale mellom Sør-Korea og Norge på teleområdet. I avtalen ble det identifisert flere områder av felles interesse, blant annen telekompolitikk, spektrumsforvaltning og teknologiutvikling. Statssekretær Steinulf Tungesvik besøkte Sør-Korea i 2006, og tok initiativ til en ny avtale.

LES OGSÅ: Virtualisering fra Kongsberg til Korea

Mer omfattende

Avtalen som nå er signert, er mer omfattande enn avtalen fra 2002. Et punkt om en samarbeidskomité er utvidet til også å peke ut en ansvarlig i hvert land, som skal organisere komiteen og bidra til effektivt samarbeid.

Nærings- og handelministeren Dag Terje Andersen og rundt 100 representanter for norsk næringsliv deltar på Kronprinsparets offisielle besøk til Sør-Korea. Næringslivssamarbeid er et sentralt tema for besøket, skriver departementet i en pressmelding.

LES OGSÅ: Kim Jong Il får ikke Ipod til jul

Offentlig Sektor