Ny leder i Norsk Helsenett

Ny leder i Norsk Helsenett

Håkon Grimstad ny sjef og brobygger mot kommunene.

Håkon Grimstad er i dag kommunaldirektør for byutvikling i Trondheim Kommune. Grimstad er 52 år, sivilingeniør og har i tillegg erfaring som kommunaldirektør i Trondheim og omfattende ledererfaring fra NSB, Jernbaneverket, COWI og it- prosjekter i både transport- og helsesektoren.

Norsk Helsenett er et viktig ledd i Regjeringens realisering av samhandlingsreformen hvor staten tar et klarere ansvar i utviklingen og koordineringen på IKT-området i helse – og omsorgssektoren. Som et ledd i dette vil Norsk Helsenett rette seg mye mer mot kommunene. Det har vært veid tungt ved valget av Grimstad, bekrefter styrelederen Ann-Margrethe Langbakk til Computerworld.

- Vi hadde mange gode søkere. Vi har vektlagt blant annet at Håkon har god erfaring med kommuner og offentlig forvaltning, sier hun.

LES OGSÅ:

It ingen mål

Grimstad er kommunaldirektør for byutvikling i Trondheim kommune. Han gleder seg til jobben som sjef i helsenettet.

- Dette er en spennende jobb. Jeg har bakgrunn i både teknologi og ledelse. Jeg kjenner meg godt igjen i målene som er satt for Norsk Helsenett, sier Grimstad til Computerworld.

Han ser det er fortsatt mange utfordringer i helsesektoren, som kjernejournal og elektronisk kommunikasjon. De oppdragene må løses på nasjonalt nivå.

- Jeg er begeistret for måten utfordringene skisseres i Stortingsmelding 47, "Samhandlingsreformen" . Både situasjonsbeskrivelsen, utfordringene og hvordan man ser for seg at Norsk Helsenett kan spille en sentral og samlende rolle er godt og grundig beskrevet. I tillegg er det å se it som et verktøy, og ikke som et selvstendig mål, noe vi vil holde oss fast til, sier han.

Bare én kvinne

Håkon Grimstad begynner i stillingen så raskt som mulig.

- Styret er tilfreds med å ha fått Håkon Grimstad med på laget i det viktige arbeidet med å styrke og utvikle den elektroniske samhandlingen i helse – og omsorgssektoren. Vi har vært på utkikk etter en person som har et sterkt engasjement i gjennomføringen av samfunnsoppdraget, og som har forståelse for statsforvaltningen og det politiske systemet. Derfor er vi glad for at Håkon Grimstad har takket ja til jobben, sier Langbakk i en pressemelding.

Ved fristens utløp var det totalt 12 søkere til stillingen, hvorav én var kvinne.                             

Nasjonalt ansvar

Norsk Helsenett SF ble etablert 1. juli, og overtok ved en virksomhetsoverdragelse Norsk Helsenett AS 30. oktober, som var eid av de fire regionale helseforetakene. Norsk Helsenett er et statsforetak, og hvor eierskapet forvaltes av Helse – og omsorgsdepartementet.

Hovedformålet med etableringen av Norsk Helsenett SF og virksomhetsoverdragelse av Norsk Helsenett AS er å videreutvikle en sikker it-infrastruktur for forvaltning og kommunikasjon av informasjon, samt telemedisinske løsninger i helse- og omsorgssektoren.

Norsk Helsenett har gjennom denne endringen fått et særlig ansvar for å være pådriver for elektronisk samhandling mellomaktørene i helse- og omsorgssektoren, og vil gjennom dette ha en klarere rolle også overfor kommunal sektor.

Få nyheter om helse og it direkte i innboksen din.

Offentlig Sektor