Ny nordisk innbyggerportal

Ny nordisk innbyggerportal

EDB skal utvikle en innbyggerportal som skal gjøre det enklere å flytte mellom de nordiske landene.

Försäkringskassan i Sverige er oppdragsgiver og allerede til sommeren skal den såkalte Nordiska Socialförsäkringsportalen være klar. Deretter skal EDB fortsette i et drifts- og forvaltningsoppdrag.

Portalen skal gjøre det enklere for innbyggerne i de nordiske landene å flytte til, arbeide eller studere i de andre nordiske landene.

Initiativtakeren er det nordiske Ministerrådet, og portalen omfatter åtte offentlige instanser i Norge, Sverige, Danmark, Island, Grønland og Færøyene.

- Vi er glad for at Försäkringskassan blir ny EDB-kunde og ser dette som en gjennombruddsavtale innen moderne portalløsninger for offentlig sektor. Når kravet til offentlige myndigheter om tilgjengelighet døgnet rundt 365 dager i året øker, er smarte it-løsninger en forutsetning, sier Magnus Holmlund, ansvarlig for offentlig sektor i EDBs svenske virksomhet.

Flere språk

I den Nordiska Socialförsäkringsportalen skal innbyggerne raskt finne frem til riktig offentlig instans i respektive land og forenkle forberedelsene før den personlige kontakten med instansen.

Portalen skal gi veiledning om hvilke lands lovverk som er gyldig i en viss situasjon, hvilke rettigheter borgeren har krav på i det nye hjemlandet og hvilke rettigheter kan man beholde eller miste når man flytter fra et land til et annet.

Innbyggerportalen vil være tilgjengelig på alle nordiske språk samt engelsk.

Les om:

Offentlig Sektor