Ny plan for gjenbruk av offentlig it

Ny plan for gjenbruk av offentlig it

Fem it-løsninger får status som nasjonale felleskomponenter.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) anbefaler at tre registre, Altinn og en felles infrastruktur for elektronisk ID i det offentlige får status som nasjonale it-felleskomponenter.

Felleskomponenter skal være deler av felles it-løsninger som kan gjenbrukes i flere andre it-løsninger i offentlig sektor, og skal utgjøre et grunnlag for at offentlige virksomheter skal kunne utvikle elektroniske tjenester for innbyggerne og næringslivet.

Tjenestene som det er størst behov for og som er mest sentrale for å oppnå de politiske målsettingene om brukerfokus og effektiv forvalting, får status som nasjonale felleskomponenter, heter det i en pressemelding fra Difi.

Fem felleskomponenter

Difi anbefaler at de nasjonale felleskomponentene blir:

- Enhetsregisteret (grunndata om virksomheter)

- Folkeregisteret (grunndata om personer)

- Matrikkelen (grunndata om eiendommer)

- Altinn (-komponentene)

- Felles infrastruktur for elektronisk ID i offentlig sektor (Minid)

– Disse felleskomponentene eller ”byggeklossene” på it-området er det særlig viktig at det offentlige samordner seg om å utvikle og forvalte godt og riktig. Det kan gi oss bedre kvalitet, lavere it-kostnader og en mer effektiv offentlig forvaltning, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

Skryter av Skatteetaten

Skatteetatens tjeneste for innsending av selvangivelsen trekkes fram som et et godt eksempel på hvordan offentlige virksomheter kan bruke felleskomponenter. Kommunikasjonen med innbyggerne gjøres ved hjelp av Altinn og felles infrastruktur for elektronisk ID (Minid), mens selve beregningen av skatteoppgjøret gjøres i Skatteetatens interne systemer.

– Det at mange offentlige virksomheter kan bruke de nasjonale felleskomponentene, sparer allerede staten og kommunene for mange millioner kroner hvert eneste år, og potensialet for å spare enda mer er stort, sier Holte.

Selv om felleskomponentene i dag tilbyr mange løsninger som er nyttige for offentlige virksomheter, så viser rapporten at de må videreutvikles for å gjøre offentlig sektor enda mer effektiv og brukerrettet.

Samordning på departementsnivå

”Det er ikke nok at virksomhetene som har ansvaret for å forvalte felleskomponentene - Skattedirektoratet, Statens kartverk, Brønnøysundregistrene og Difi - samordner seg, det er avgjørende både for finansieringen og uttak av gevinster at departementene som styrer disse virksomhetene også samordner seg. Særlig gjelder dette strategiske spørsmål om hvordan komponentene kan utvikles videre for å sikre bedre effekt på de sentrale politiske målene”, heter det i meldingen.

– Selv om vi som har ansvaret for å forvalte it-felleskomponenter er politisk styrt gjennom ulike departement, så er det fullt mulig for oss å samarbeide og bli enige om hva som skal prioriteres, både på departements- og virksomhetsnivå, sier Holte, som også har ansvaret for felles infrastruktur for elektronisk id i offentlig sektor.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag frå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og er nå til videre behandling i departementet.

Du kan lese hele Difi-rapporten her.

Les om:

Offentlig Sektor