Nye digitalkart sikret Obama i Oslo

Nye digitalkart sikret Obama i Oslo

Se det nye kartsystemet som hjalp politiet under Obama-besøket i fjor.

Det er morgen 10. desember, og USAs president Barack Obama har akkurat landet på Gardermoen.

Oslo er snudd på hodet og delvis sperret av. Skarpskyttere på takene, 500 politifolk fra distriktene i tillegg til Oslos egen styrke, 7,8 kilometer med gjerder, veisperringer, 400 gjensveisede kumlokk, politihunder, politihester. Det ser ut til å være kaos.

Gule Sider-kart

Men det voldsomme oppstyret til tross; politiet hevder de hadde full kontroll over situasjonen.

På forhånd hadde de bestemt seg for å innføre et nytt, elektronisk kartsystem av typen Geographic Information System (GIS) for å holde oversikt. Den gamle løsningen var verken spesielt praktisk eller fremtidsrettet.

- Vi bruker mye kart fra før, og har rendyrket kart og GIS for operasjonsledelsen. Men til planleggingsbruk har vi ligget litt bak i utviklingen og brukt skjermbilder fra for eksempel Gule Sider som vi har limt inn i for eksempel Powerpoint-presentasjoner, sier politioverbetjent Per Olav Torkildsen i Fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt.

- Det var ikke så veldig avansert før, og ble fryktelig upraktisk når trusselbildet endret seg og vi måtte oppdatere med nytt skjermbilde. Så vi benyttet anledningen da Obama kom på besøk.

Torkildsen hadde under besøket ansvar for organisering av personellressurser og adgangskontroll.

Enkel prosess

Politiet kontaktet Geodata, etter å ha hatt gode erfaringer med deres systemer tidligere. I tillegg var Geodata-systemene kompatible med de oppdaterte digitale kartene fra Oslo kommune.

- Jeg gikk til Oslo kommune, speilet dataene, dro hit, speilet ut, og så var vi oppe å gå, sier Tore Jensen, teknisk rådgiver i Geodata.

Vi befinner oss i et rom hos Fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikts lokaler på Grønland. Det var i dette rommet den såkalte GIS-cellen befant seg. På en dataterminal her foregikk planleggingsarbeidet.

Her satt en politibetjent og plottet inn detaljer. Hvor hunde- og hesteekvipasjene skulle befinne seg, hvor både bevæpnede og ubevæpnede politifolk skulle befinne seg, hvor det var mest hensikt å plassere skarpskytere, hvilke kumlokk som måtte sveises og hvor de ulike typene gjerder skulle stå.

Alt illustrert med de offisielle politilogoene for de ulike enhetene og ulike streker for de ulike type gjerdene.

Tidlig planlegging, tsunami-historikk og 3D er fremtiden. Les mer på neste side!

Offentlig Sektor