Nye krav til statlige it-investeringer

Nye krav til statlige it-investeringer

Fornyingsdepartementet med rundskriv til alle statlige virksomheter.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har samlet aktuelle krav for it-investeringer i et rundskriv til alle departement og statlige virksomheter.

Kravene omhandler blant annet arkitekturprinsipper, it-infrastruktur og forvaltningsstandarder, og samordningen er ment å gi bedre beslutningsgrunnlag både lokalt og sentralt, heter det i en pressemelding fra FAD.

Kun godkjente it-standarder

Blant de mer konkrete kravene i rundskrivet, er følgende:

  • Alle skal bruke Altinns infrastruktur for produksjon av relevante tjenester
  • Statlige virksomheter må ta i bruk felles infrastruktur for elektronisk id, og egne id-løsninger som etatene bruker, skal fases ut
  • It-løsningene skal være baserte på åpne eller godkjente standarder i Standardiseringsportalen for it-standarder i offentlig sektor
  • Fra 1. juli 2011 skal statlige virksomheter kunne motta og behandle elektroniske fakturaer på fastsatt standardformat

Linjeprinsippet gjelder

Det såkalte linjeprinsippet skal fortsatt ligge fast, som innebærer at hver enkelt virksomhet er ansvarlig for sine fagområder. Selv om rundskrivet altså etablerer felles krav, er det ikke først og fremst et verktøy for samhandling og samarbeid mellom virksomhetene.

”Departementet ser også muligheter for forbedringer av dette opplegget. Blant annet er det trolig behov for et mer forpliktende samarbeid om realisering av gevinster”, heter det i meldingen.

FADs arbeid på dette området kommer i tillegg til Finansdepartementets generelle kvalitetssikring av investeringsforslag med anslått kostnad over 500 millioner kroner.

Det er allerede igangsatt et program for identifisering og utredning av mulig satsing på felles it-infrastruktur i staten.

Les om:

Offentlig Sektor