Nye medlemmer forsinker ISO

Nye medlemmer forsinker ISO

Nye medlemmer som kom til ISO etter avstemningen om Microsofts dokumentformat OOXML, deltar ikke i annet standardiseringsarbeid.

- Det kan ende med at de blir kastet ut, eller at de heller må ha observatørstatus, sier Steve Pepper, leder for den norske fagkomiteen SN/K185.

I forbindelse med avstemningen om ECMA/Microsofts dokument format OOXML (Open Office XML) i Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO), var det mange nye land som meldte seg inn i ISOs tekniske komité SC34. Denne komiteen behandler blant annet spørsmål om dokumentformater.

LES OGSÅ: ISO sier nei til OOXML

SC34 består av medlemsland, mens de nasjonale "skyggekomiteene", som norske SN/K185, består av fagfolk og representanter for komersielle selskaper.

Firedoblet

Det går et skille mellom land med deltakerstatus og observatørstatus i den internasjonale komiteen. For at avstemningen i komiteene skal være gyldig, kreves at landene med deltakerstatus er med og avgir stemme.

- SC34 hadde i november 2006 bare ni medlemmer med P-status (participant - deltaker, red.anm) og 10 medlemmer med observatørstatus. Nå er det 38 medlemmer med P-status og 12 med observatørstatus, sier Pepper.

Blant de nye medlemslandene som har kommet til er Elfenbenskysten, Kasakhstan og Trinidad og Tobago.

Lammer avstemninger

De siste månedene har det flere ganger skjedd at internasjonale avstemninger i ISO har blitt lammet fordi nye medlemsland ikke har deltatt.

- Det er bra at det kommer til nye land, men de må sette seg inn i hvordan systemet og avstemningene fungerer. Det er for eksempel fullt mulig å avholde seg fra å stemme ja eller nei. Men også en avholdt-stemme er en stemme som må avgis, sier Pepper.

LES OGSÅ: Norges sier nei til OOXML

ISO skulle blant annet stemt over et samarbeid med ekspertgruppen XML Guild. Snart kommer en avstemning om emnekart (Topic Maps), som ifølge Steve Pepper er det aller viktigste arbeidet i denne komiteen akkurat nå.

Emnekart

Pepper understreker at arbeidet i den tekniske fagkomiteen nasjonalt går godt, og at nye medlemmer som IBM, Microsoft og Linpro har kommet med verdifulle innspill blant annet om emnekart og i forhold til den kommende konferansen, Topic Maps 2008.

Offentlig Sektor