Nytt nødnett på Østlandet åpnet

Nytt nødnett på Østlandet åpnet

Resten av landet må vente på stortingsvedtak før man kan starte bygging.

I dag var det offisiell åpning av det nye felles radionettet for brann, helse og politi på Østlandet. Åpningen av nettet fant sted i Fredrikstad, og inkluderte en praktisk demonstrasjon med statsrådene Trond Giske, Knut Storberget og Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ifølge leder for Direktoratet for nødkommunikasjon, Tor Helge Lyngstøl, medfører det nye nettet mange fordeler.

- Blant annet er det kraftig avlyttingssikret, så etatene kan snakke fritt til hverandre om sensitive ting. I den grad ønskelig kan etatene også operere med hverandre i predefinerte grupper, for eksempel for personell som skal håndtere den samme ulykken. I tillegg blir radiodekningen bedre enn før, sier han.

Teknologien åpner også for dataoverføringer, selv om det ikke er snakk om hastigheter på 3G-nivå.

Mange "på lufta"

Ifølge Lyngstøl er mange allerede på plass i det nye nødnettet, blant annet seks politidistrikt og særorgan i politiet, samt brannvesenet både i Oslo og Østfold. I Østfold er også hele helsevesenet koblet på.

- Prosjektene er litt forskjellig om vi ser på det fra brukerustyrets side. Politiet er stort sett radiobrukere og har ti kommunikasjonssentraler. Brannvesenet har fem lignende sentraler. Mens helse har hele 46. Akkurat den leveransen blir en it-leveranse med mye utvikling, sier han.

Han forteller at tilbakemeldingen fra brukerne viser at det blant annet må suppleres med dekning enkelte steder, men at dekningen totalt sett har blitt bedre.

- Stort sett fornøyd

Vakthavende brannsjef i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune, Kjell Kjensli, sier erfaringene med det nye nødnettet foreløpig er bra. De har vært ”på lufta” siden juni.

- Det er alltid noen utfordringer, men vi er stort sett godt fornøyd. Det vil alltid være noen steder der det kan være dårligere dekning – det er naturlig i startfasen, sier Kjensli, som ellers setter pris på at sambandet er avlyttingssikret slik at brannfolkene ikke behøver bekymre seg for at for eksempel pressen tjuvlytter.

- Og utstyret som brukes tåler varme?

- Vi har ikke tatt det i bruk på røykdykkersiden ennå. Vi vil fortløpende vurdere om vi skal ta i bruk det nye systemet eller bruke det gamle der. Det kan være noen utfordringer i forhold til innendørsdekning som vi får se om blir løst, sier den vakthavende brannsjefen.

Skal vurderes av Stortinget

Planen er at systemet som nå brukes på Østlandet skal evalueres av Stortinget, før det eventuelt blir rullet ut i resten av landet.

- Vi håper at beslutningssaken kommer opp i Stortinget før sommeren neste år. Deretter vil det ta noen år å bygge ut i resten av landet. Vi snakker i alle fall om tre års tid etter vedtak, sier Lyngstøl, som ikke legger skjul på at han er utålmodig.

- Vi som jobber med dette er ganske utålmodige etter å komme videre. Radionettets første trinn er ferdig, og vi har noen it-ting å tilpasse. Vi er opptatt av å ha testperiode, vi må være helt sikre på at systemet fungerer, ettersom det er snakk om nødmeldinger, sier han.

Offentlig Sektor