Foto: iStock

ANSKAFFELSER: Norsk Helsenett skal levere tjenester innen anskaffelser og ikt. Illustrasjonsfoto: iStock

Nytt tjenestesenter for alle etater i helseforvaltningen

Norsk Helsenett etablerer tjenestesenter for ikt, anskaffelser og arkiv- og dokumentforvaltning.​

Norsk Helsenett skal fra 1. januar 2017 levere tjenester innen anskaffelser og ikt til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern, Helseøkonomiforvaltningen og Pasient- og brukerombudet.

I løpet av året vil også tjenester innen arkiv og dokumentforvaltning bli overført til statsforetaket.

Ifølge Norsk Helsenett, som er etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet, skal dette være et ledd i Regjeringens vedtak om effektivisering og redusert ressursbruk knyttet til administrative tjenester i helseforvaltningen.

Målet med omorganiseringen skal være å effektivisere tjenestene og bidra til mer solide fagmiljøer, skriver statsforetaket i en pressemelding.

Nye medarbeidere

Ved startskuddet for det nye tjenestesenteret kunne administrerende direktør i Norsk Helsenett, Håkon Grimstad, ønske 90 nye kolleger velkommen.

- De ansatte som skal jobbe i tjenestesenteret kommer fra etatene vi skal levere tjenester til og overføres til Norsk Helsenett fra og med 1. januar. Vi ser frem til å bli bedre kjent med våre nye medarbeidere, sier Grimstad i meldingen.

Offentlig Sektor