Obama vurderer svensk helse-it

Obama vurderer svensk helse-it

USA ser til våre naboer når det kommer til moderne helsetilbud.

President Barack Obama har satt seg fore å modernisere USA helsesystem.

Ikke bare det politiske systemet, men også det rent teknologiske.

Ifølge tall fra CNN bruker i dag bare hvert tiende sykehus moderne pasienthåndteringssystem. Presidenten vil at alle amerikanere skal ha en elektronisk pasientjournal innen fem år. Noe som kan koste så mye som 800 milliarder kroner.

Kommet langt

I høst var en av nøkkelpersonene i Obamas arbeid, Charles Friedman, på besøk hos det svenske sosialdepartementet.

Våre svenske kollegaer skriver at hensiktet med møtet var å utveksle erfaringer med å få it inn i sykehusene.

Håkan Nordgren i organisasjonen Sveriges Kommuner och Landsting synes det er helt naturlig at den amerikanske presidenten er interessert i svenske helseløsninger.

- Sverige har kommet veldig langt i bruken av sammenhengende it-system, forteller Nordgren til It i vården, tilsvarende vår norske It Helse.

Stimuleringsprogram

- Den vanskelige delen er å kunne utveksle informasjon mellom ulike systemer og helseorganisasjoner, fortsetter han.

Men det er ikke bare USA som skal lære av Sverige. Det skal også gå andre veien, og Nordgren tror svenskene kan lære ett og annet av amerikanerne. Blant annet det amerikanske stimuleringsprogrammet, som skal få sykehusene til å benytte seg av it.

- Sykehus kan søke om penger som dekker deler av kostnaden for å innføre systemene, og vi ser på liknende løsninger, forteller Nordgren.

Les om:

Offentlig Sektor