Offentlig ehandel anno 2009

Offentlig ehandel anno 2009

LEDER: Ehandel.no langt unna målet og det er ingen revolusjon i sikte.

I 2001 inngikk den norske stat en avtale med IBX om implementering og drift av en offentlig innkjøpsportal. Tanken var å samle offentlige innkjøp på ett sted. Slikt gir innkjøpsmakt.

Etableringen var dyr, men dette var midt i dotcom-tiden, og alle var overbevisste om at gevinstene langt kom til å overstige investeringen. Men ehandelen i offentlig sektor tok aldri av, i hvert fall ikke på ehandel.no.

Langt under mål

En viktig årsak til dette var at løsningen i praksis innebar et stort it-prosjekt i alle landets kommuner. Systemet krevde integrasjon med kommunenes økonomisystemer, og siden det ikke finnes noen standardisering på dette i Norge, ville en slik implementering bli både dyr og komplisert. De fleste vurderte derfor at kostnadene med å komme i gang med ehandel, ville overstige gevinstene man kunne forvente å ta inn på innkjøpssiden. I tillegg krevde nye rutiner og arbeidsprosesser kompetanse kommunene ofte følte de ikke hadde.

I dag utgjør omsetningen på ehandel.no mellom tre og fire prosent av de totale offentlige driftsinnkjøp i Norge. Det er ingen overdrivelse å slå fast at dette er langt unna målsetningen. Senest i 2006 satte Fornyingsdepartementet (FAD) som mål at andelen skulle opp til 25 prosent i 2009.

Autonome størrelser

Nå har FAD igjen inngått en avtale med IBX. Nye målsetninger er satt og grep er gjort for å gjøre det enklere å ta portalen i bruk. Det er bra, for innsparingspotensialet er stort, hvis dette denne gangen innebærer at stort og smått av kommuner og offentlige etater blir med.

Noen ehandels-revolusjon er det likevel liten grunn til å tro på. Norske kommuner er autonome størrelser som sjelden liker å bli fortalt hva de skal gjøre. Mange ser nok også verdien i å handle lokalt på gamlemåten, og slik støtte opp om næringslivet i området.

Offentlig Sektor