Offentlige innkjøp over grensen

Offentlige innkjøp over grensen

Nytt kjøpekort med digital signatur skal effektivisere innkjøp i Europa.

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har lansert et nytt kjøpekort med digital signatur for offentlige innkjøpere. Kortet skal gjøre handleturen kortere og sikrere.

– Ved å signere elektronisk går innkjøpene raskere, med større sikkerhet om hvem som har levert tilbud, og at det som er levert ikke er endret underveis. Samtidig senkes terskelen for å innhente tilbud utenfor landegrensene. Dette gir bedre konkurranse om leveransene til offentlig sektor, sier Difi-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Peppol

Det hele er en del av prosjektet som kort kalles Peppol, eller Pan-European Public Procurement Online. Peppol har foreløpig deltakere fra 12 europeiske land, og har som mål å knytte sammen nasjonale løsninger for elektronisk signatur, informasjon om leverandører, produktkataloger samt ordre- og fakturahåndtering.

Prosjektet ledes av Difi, er delfinansiert av EU og gjør at elektroniske tilbud skal kunne mottas fra hele EU og EØS-området.

Polsk leverandør

Og avtalen? Som seg hør og bør er den inngått virtuelt over landegrensene og signert elektronisk.

Leverandør er det polske selskapet Unizeto. Gjennom Unizetos tjeneste kan norske mottakere av signerte dokumenter i offentlig sektor sjekke elektroniske signaturer basert på elektronisk id fra over 300 utstedere i Europa.

Offentlig Sektor