Oslo bruker 550 millioner på it

Oslo bruker 550 millioner på it

IKT-Norge jubler for nytt forslag til Oslo-budsjett.

Byrådet i Oslo la fram sitt forslag til budsjett i går. I budsjettet legger byrådet opp til flere elektroniske tjenester, for at innbyggerne i Oslo skal oppleve kommunen som serviceinnstilt og effektiv. Kommunens innbyggere skal selv kunne ta flere gode og informerte valg for seg selv og sine nærmeste, heter det i pressemeldingen som byrådet har sendt ut i sakens anledning. Kommunen har satt av 550 millioner kroner for å utvikle flere helelektroniske tjenester de neste fire årene.

- Det er nå vi legger grunnlaget for fremtidens Oslo. De neste årenes investeringer vil være med å forme byen i lang tid, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg i pressemeldingen.

- Oslo viser vei for resten av offentlig sektor, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge i en kommentar. Dette begrunner han i at Oslo kommune setter av sentrale midler som kommunens virksomheter kan søke om for å utvikle nye elektroniske tjenester.

Velferdsteknologi

IKT-Norge trekker frem at kommunen planlegger en egen satsing for velferdsteknologi for pleie- og omsorgstjenestene. Denne satsningen er på 20 millioner kroner.

Organisasjonen viser til at Stockholm har lagd en lignende ordning, som har gitt meget positive resultater, når det gjelder å utvikle gode digitale innbyggertjenester. IKT-Norge peker også på at Stockholm har rasjonalisert driften av byen i betydelig grad, og håpet er at dette også er intensjonen i Oslo. IKT-Norge er dermed fornøyd med signalene som finansbyråden i Oslo nå kommer med.

Selv om IKT-Norge tidligere har vært svært kritisk til Oslo kommunes IKT-satsing, mener organisasjonen nå at retningen er riktig.

- Byrådets budsjettforslag løfter Oslos digitale innsats! Det eneste som kan kritiseres nå, er at beløpene til velferdsteknologi og skolenett er for små til å vente store endringer, men retningen er riktig. På dette området bør bystyret nå holde fast i rattet og heller finne fram gasspedalen, avslutter Hoff i sin kommentar.

Les også Computerworlds dybdeintervju med finansbyråd Eirik Lae Solberg fra i sommer:

Digital storsatsing i hovedstaden.

Les om:

Offentlig Sektor