.oslo kan bli nytt toppdomene

.oslo kan bli nytt toppdomene

Ny arbeidsgruppe kan gi mer konkurranse på domenemarkedet.

I Norge har vi i dag kun ".no" som toppdomene.

Dette kan det bli slutt på.

Samferdselsdepartementet har satt ned en nasjonal arbeidsgruppe som skal vurdere om det bør åpnes for flere toppdomener. Et eksempel Post- og teletilsynet (PT) drar frem er ".oslo".

Utfordringer

Bakgrunnen for arbeidet er et initiativ fra Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). De ønsker å øke antall toppdomener, som igjen vil øke konkurransen for de som skal selge disse.

- Om det skal tillates nye toppdomener med nasjonal betydning her til lands, ønsker departementet at det skal skje innen forsvarlige rammer, i tråd med nasjonale interesser, forteller seksjonssjef Ørnulf Storm i PT.

- Hovedfokus for arbeidsgruppen blir å belyse utfordringer dette kan føre til i Norge, og hva slags rammer dette skal foregå innen.

Forvirringer

Arbeidsgruppen skal ikke vedta hva slags nye toppdomener som kan komme i Norge. Tanken er at aktørene selv skal søke om å etablere nye domener, først til norske myndigheter og så videre til ICANN. Vel og merke om PTs arbeidsgruppe går inn for ordningen.

Arbeidsgruppen ledes av PT, og består blant annet av folk fra Abelia/NHO, Forbrukerrådet, Patentstyret, Uninett Norid AS og Universitetet i Oslo.

- Men det kan vel bli rotete, om det etter hvert blir for eksempel både .oslo og .bergen?

- Det er en bekymring vi har. Det kan bli en forvirring blant norske forbrukere, og dette har vi absolutt har i tankene. Det er også mange andre som er bekymret for dette internasjonalt, forteller Storm.

Arbeidsgruppen skal legge frem sin konklusjon i årsskiftet 2010/2011. Om alt går som det skal, kan det bli mulig å søke om for eksempel .oslo i midten av neste år.

Offentlig Sektor