Outsourcer helse-it til India

Outsourcer helse-it til India

Helsevesenet i England satser stort. - Kommer også i Norge, tror Steria.

Steria går nå i partnerskap med den statlige it-tjenesteleverandøren til helsevesenet i Storbritannia. Målet er å spare 2,2 milliarder kroner i helsesektoren. Det vil ifølge selskapet tilsvare 12.000 sykepleierstillinger.

– Britiske myndigheter ønsket å få til et samarbeid med Steria om å levere it-baserte tjenester til foretak i helsesektoren. Nå driver vi NHS SBS med helsedepartementet, og sammen jobber vi for å få flest mulig organisasjoner til å outsource it-funksjoner, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Steria Norge, i en pressemelding.

Han legger til at dette er et unikt samarbeidsprosjekt mellom myndigheter og et privat selskap.

– Dette er morgendagens outsourcing i offentlig sektor, mener Rusti.

Ikke modent

Til Computerworld sier Rusti at han anser dette som fremtidens modell for helsesektoren. Men det vil ta mer tid i Norge.

- England er veldig langt fremme på ny utvikling i helsesektoren, det gjelder også denne gangen. Norge er ikke modent ennå. Men jeg håper at myndighetene vil se på det.

Steria-løsningen fordeles på resurser i England og i India. Det betyr at det kan kuttes kraftig på kostnadene, ifølge selskpaets beregninger. Avtalen gjelder bare en del av hele landet. Siden avtalen mellom det britiske helsedepartementet og Steria UK ble signert tidligere i år, har NHS SBS (National Health Service Shared Business Services) vunnet 17 nye kontrakter med helseforetak i Storbritannia.

- Med dette kan det brukes mer penger til førstelinjehjelp, som sykepleiere, sier Rusti.

Lønner 25.000 helseansatte

I første omgang leverer NHS SBS it-tjenester knyttet til lønn og regnskap, men etter hvert kan det bli snakk om å utvide til andre forretningsområder.

Per dags dato kjøres lønninger til omkring 25.000 statlige helseansatte gjennom NHS SBS. Rundt 30 prosent av organisasjonene som ligger under National Health Service står på kundelisten til den delvis Steria-drevne tjenesteleverandøren.

Ifølge NHS SBS er målsetningen med samarbeidsprosjektet å spare helseforetakene for utgifter i størrelsesorden 2,2 milliarder kroner over en tiårsperiode, noe som for eksempel tilsvarer 12.000 sykepleierstillinger.

– Storbritannia har kommet lengst i Europa på outsourcing både i privat og offentlig sektor, mens teknologimodenheten er lavere i en del andre land. Norge ligger noen år bak, men vi vil nok se slike løsninger også her til lands i fremtiden. Det er et spørsmål om tid, sier Rusti.

Han mener det er mange grunner til hvorfor statlige foretak bør sette ut ikke-virksomhetskritiske funksjoner til profesjonelle leverandører.

– For det første spares det både tid og penger som følge av stordriftsfordeler, i tillegg kan et spesialisert selskap levere bedre it-tjenester enn mange av de statlige foretakene får til på egen hånd. Dessuten frigjøres ressurser innad i foretakene som kan brukes til å løse viktige samfunnsoppgaver, sier Rusti.

Få nyheter om helse og it i et nyhetsbrev.

Les om:

Offentlig Sektor