- På tide at Difi produserer noe

- På tide at Difi produserer noe

- Kan bli for utredende og synsende, mener Karl Olav Wroldsen i Skattedirektoratet.

- Man kan vel vanskelig si at Difi har bidratt vesentlig til vår virksomhet. Vi har nok har bidratt mer andre veien, sier ikt-direktør Karl Olav Wroldsen i Skatterdirektoratet men føyer raskt til:

- I alle fall frem til nå.

Wroldsen mener det er langt frem til at Difi har et it-miljø som kan matche de store etatene som Nav og Skattedirektoratet, og således bli en reell sparringspartner på teknologiske spørsmål. Han mener den fremste oppgaven til Difi må bli å forklare kompleksiteten oppover i systemet.

- Difi må tale med oss, ikke mot oss. It i offentlig sektor er svært komplisert. De er på vei, men faren er at de ikke klarer å etablere seg med tyngde for å utføre noe. Men staten trenger et tverrsektoriell utvikling på it, mener Wroldsen.

Dugnad

Ikt-direktøren i Skattedirektoratet påpeker at det Difi til nå har fått til, som Id-porten, arkitekturprinsipper og prosjektportaler, har fremkommet gjennom dugnader fra forskjellige deler av offentlig sektor.

- Difi er fremdeles ferske og har helt klart sin funksjon, men de må etter hvert være i stand til å produsere noe selv, sier Wroldsen.

Difi-direktør Hans Christian Holte er ikke enig i kritikken. Han mener Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har bidratt positivt - også til Skatteetaten.

- Jeg vil si at det vesentlige berøringspunktet med skatt er elektronisk id, som vi har jobbet mye med. Og det er ikke så meningsfullt om hvem som har bidratt mest. Men jeg vil nevne at vi også har gitt gode bidrag til Folkeregisteret (som ligger under Skatteetaten red. anm.) - det arbeidet vi har gjort der skal ikke undervurderes, påpeker Holte.

Fallgruver

Karl Olav Wroldsen mener Difis hovedutfordring er at de beveger seg mellom det politiske og det it-operative og at det dermed er fort gjort å falle i fellen i å bli for utredende og synsende.

- Risikoen er tilstede for at Difi kan bli marginalisert, sier Wroldsen.

Holte mener på sin side at de er rimelig konkrete.

- Når vi sitter med 2,3 millioner i id-porten er det et konkret resultat. Ikke enig i den kritikken. Men jeg skal være ydmyk i forhold til å mene mye om it-utviklingen i offentlig sektor - det er komplisert, sier Holte.

Det er spesielt Holtes kritikk av konsulentbruken i offentlig sektor som har falt Wroldsen tungt for brystet. Les videre på neste side!

Les om:

Offentlig Sektor