- Pc forstyrrer skoleelevene

- Pc forstyrrer skoleelevene

Elevene ved Os Gymnas ønsker pc-en ut av klasserommet. - Det er riktig at pc-er kan være et forstyrrende element, sier Kunnskapsdepartementet.

Elevene i Hordaland fylkeskommune fikk pc-en inn i klasserommet sist høst. Alle elever ble utstyrt med en bærbar pc. Første evaluering er nedslående. De fleste ønsker seg pc-en rett ut av undervisningen igjen.

- De skrøt av at alt skulle bli så bra, men egentlig var det bedre før. Hvis jeg fikk velge, skulle pc-ene ut av klasserommet igjen, sier elev Joakim Bøe ved Os gymnas til Bergens Tidene.

Standpunktet deler han ifølge avisa med mange elever i 1. klasse på skolen. De har skrevet stil om sine erfaringer med bærbar pc på pulten, og dommen er klar. Elevene som beskriver den nye pc-hverdagen som positiv, kan telles på én hånd.

Det er mange ting som kan avlede elevene, som spill, chatting og Facebook.

- I enkelte timer er en pc et forstyrrende element. Det er viktig å ta høyde for det, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt, til Computerworld.

Avleder fra det faglige

Det er ikke bare elevene i Hordaland som har oppdaget at digital læring har begrenset verdi. Både i USA og Tyskland har flere eliteskoler med it i fokus bestemt seg å låse pc-ene vekk igjen.

LES OGSÅ: Norske foreldre overvåker barna

I Norge har oppmerksomheten vært rettet mot antallet pc-er i skolen og tilgjenglighet.

- I departementet har vi aldri trodd at det handler om å få plassert mest mulig pc-er i skolene. Vi understreker at vi trenger mer fokus på den pedagogiske bruken av pc. Men det er viktig å ha tilgang, sier Rugtvedt.

- Betyr det at det kanskje ikke er så bra med digitalisering av skole som vi trodde?

- Vi må ikke gå fra den ene grøften til den andre. Det er ingen tvil om at dagens elever skal bli gode digitalbrukere, det er definert i utdannelsesplanen. God bruk av teknologi kan forbedre kreativiteten på skolen. En diskusjon som går for eller imot blir helt meningløs. Men man må stille seg kritisk til hvordan det skal brukes, sier hun.

Rugtvedt påpeker at digitaliseringen av skolene ikke bare handler om pc-er til elever, men all slags type digitalt utstyr. Hun mener at det finnes nok forskning som underbygger at stort omfang av it vil ikke påvirke kvaliteten negativt. Men digitaliseringen skal være godt pedagogisk begrunnet.

- Det er helt klart at pc-en kan være en solid avleder av den faglige virksomheten i et klasserom. Man kan stille seg spørsmålet om en del innføring av pc-bruken i skolen har vært for lite kritisk, og for mye orientert på teknologien i seg selv, sier hun.

Ensidig fokus

Morten Søby i Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU ) og deltager i Enorgeforum, er forkjemper av it i skolene. Han mener utspillet i Bergens Tidene er dårlig begrunnet, og tyder ikke på en nye internasjonalt trend.

- Det er noen skoleområder i USA, og noen eliteskoler i Tyskland, som har kuttet på bruk av pc-er. Interessant, men helt feil å fremstille det som en politisk trend å ta pc ut av skolen. De fleste landene har prosjekter nettopp å få pc-en inn i undervisningen, sier han til Computerworld.

LES OGSÅ: Prestisjepris til norsk e-læring

Men Søby innrømmer at det har vært for mye ensidig fokus på innføring av utstyr.

- Det kan nok være sant at det har vært en for stor optimisme. Pc-en i seg er ikke nok, mange pc-er brukes lite, står ubrukt, og da blir det ingen læringsutbytte, sier han.

Eksemplene fra USA og Tyskland peker på at mange har tatt for lett på innføring av teknologi. Men det finnes mange gode eksempler på det motsatte, hvor digitale verktøy hjelper elevene å forstå komplekse sammenhenger.

- At skoler går tilbake til en hverdag uten pc-er viser at man har tatt for lett på det. Det er masse hardt arbeid som skal til. Vi er ikke vært gode nok å koble pc-ene til det faglige, sier Søby.

- Ikke kast ut pc-en

Bjørn Venn, som jobber med prosjekter for å få Linux inn i skolen, mener at det skal store begrensninger i pc-bruk til for at den kan fungere godt i skolehverdagen.

- Det er for store fristelser for ungdommer. Det er et generelt problem. Vi har også sterke begrensinger på for eksempel bruk av trafikken og førerkort, eller alkohol, for ungdommer. De bør ikke styre det selv, sier han.

Venn mener ikke at løsningen dermed er å kaste ut pc-en ut av klasserommet.

- Det finnes mange måter å begrense pc-bruken på. For eksempel kan den styres slik at under mattetimene er bare matteprogrammene tilgjenglige. Andre programmer tar vekk konsentrasjonen, og det ødelegger for læringen. Ungdom er ikke modne nok til å styre dette selv, sier Venn.

Offentlig Sektor