PDMT legges ned

PDMT legges ned

Politiets data- og materielltjeneste opphører å eksistere som særorgan 1. januar.

Ønsket om å ha Politiets Data- og materielltjeneste (PDMT) direkte inn under selve Politidirektoratet (POD), har vært kjent nokså lenge. Det ble foreslått i politianalyseutvalgets rapport, og også luftet i Direktoratet for forvaltning og ikts slaktrapport av POD.

Nå skjer det. Justis- og beredskapsdepartementet meddeler i en pressemelding at PDMT avvikles som særorgan, etter dagens statsråd. Det skjer 1. januar 2014.

– Oppdelingen er et ledd i å styrke både it-området og innkjøpsordningene i norsk politi. Politidirektoratet får med dette mulighet til å organisere tjenestene på en bedre måte, sier Justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Politidirektoratet etablerte våren 2013 en it-avdeling med ansvar for det overordna og strategiske IKT-arbeidet i politi- og lensmannsetaten.

- Politiet har ikke vært gode nok til å styre it-området på en helhetlig og effektiv måte. Derfor gjør vi nå flere grunnleggende grep som skal styrke styringen og sikre effektiv utnyttelse av it i politiet fremover. Beslutningen om skille ut it-området i PDMT er et av flere tiltak for å styrke it-styringen i politiet, sier it-direktør Cato Rindal i POD.

Med endringene som nå gjennomføres klargjøres ansvaret for tjenestene under PDMT og Politidirektoratet får hele styringsansvaret for it-området i politiet.

It-tjenestene vil holde seg i Oslo som i dag, mens fellestjenestene og ledelsen for fellestjenestene vil forbli på Jaren. Rundt 70 av PDMTs ansatte har kontor på Jaren.

Les også:

PDMT-sjefen: - Unnskyld

– Jeg er glad Politidirektoratet har vært tydelig på behovet for å opprettholde kompetansemiljøet de har bygd opp på Jaren, sier Grete Faremo.

Hun peker også på at Politianalysen snarere legger opp til at fellestjenesten på Jaren kan få en enda mer sentral rolle i å bistå politidistriktene framover.

Politianalysen gir en generell anbefaling om sentralisering og standardisering av støttefunksjoner i politiet. Det jobbes nå med å definere et felles målbilde for organiseringen av de resterende områdene av dagens PDMT, skriver POD i sin pressemelding.

- PDMT leverer i dag gode tjenester innen områder som materiell, samband, anskaffelser, sikkerhet, eiendomsforvaltning og støttefunksjoner. Politidirektoratet ønsker å videreføre og styrke disse områdene i politiets fellestjenester, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet., og legger til at det kan også bli aktuelt å utvide funksjonsområdene - dette ses i sammenheng med politiets strukturreform.

Mandag legger POD frem høringssvar om politianalysen.

Offentlig Sektor